Istungid ja eelnõud

9.10.20

Antsla Vallavolikogu istung toimub 13. oktoobril 2020. a, algusega 15.00,  Urvaste Külade Selts MTÜ ruumides, aadressil Urvaste seltsimaja, Urvaste küla, Antsla vald.

Antsla vallavolikogu istungid on otse- ja järelvaadadavad https://www.youtube.com/channel/UCC-URxx67CAkF5-P0MVSIqQ

PÄEVAKORD :   

Päevakorrapunkt

Lisa(d)

Ettekandja(d)

1. Antsla Vallavolikogu 23.10.2018 määruse nr 26 „Antsla valla arengukava 2019-2030" muutmine

investeeringute kava

Kalev Joab, arenguspetsialist

Merike Prätz, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

2. Määruste kehtetuks tunnistamine

 

Kersti Käis, vallasekretär

3. Antsla Vallavolikogu 29.01.2019. a määruse nr 2 „Antsla Vallavalitsuse ametiasutuse hallatavate asutuste töötajate koosseisude kinnitamine ja töötasustamise aluste kehtestamine" muutmine

 

Avo Kirsbaum, vallavanem

Margus Klaar, haridus- ja kultuurikomisjoni esimees

4. Informatsioon Antsla valla noorsootöö kvaliteedi välishindamisest

 

Merle Tombak, kultuuri- ja noorsootööspetsialist

5. Ülevaade Antsla valla noorsootööst

 

Merle Tombak, kultuuri- ja noorsootööspetsialist

Getter Kõiv, Antsla valla noortevolikogu esindaja

6. Informatsioon reservfondi suunamisest

 

Eve Sikk, pearaamatupidaja

7. Informatsioon MTÜ Urvaste Külade Seltsi tegevusest

 

Airi Hallik-Konnula, MTÜ Urvaste Külade Seltsi projektijuht

8. Informatsioon