Uudised ja teated

Konkurss Pokumaa Sihtasutuse juhatuse liikme ametikohale

Pokumaa SA kuulutab välja avaliku konkursi tegevjuhi / juhatuse liikme leidmiseks.

 

Pokumaa Sihtasutuse juhi ülesandeks on viia ellu Pokumaa arengukavas sõnastatud visioon, mille kohaselt on Pokumaa kohalikku kogukonda kaasav aktiivne loodus- ja loovõppe keskus, kus õpetatakse nii väikestele kui suurtele hindama ning märkama maagilist metsaelu ja traditsioonilisi eluviise. See paik on rajatud Edgar Valteri nägemuse ja „Pokuraamatu" ainetel ning tutvustab armastatud kunstniku ja lastekirjaniku loomingut.

Pokumaal toimuvad kontserdid, etendused, loengud ja seminarid.

Pokumaa edukaks juhtimiseks on vaja:
* head suhtlemis- ja läbirääkimisoskust
* olla osav projektikirjutaja
* eelnevat juhtimiskogemust

* inimeste ja protsesside juhtimise kogemust, algatus- ja analüüsivõimet
* soovitatavalt kõrgharidust
* oma sõiduvahendit.

 

Kasuks tuleks:
* teadmised loodusest
* kogemused turismi- ja müügitöö alal
* võõrkeelte oskus

 

Kandidaadil palume esitada:
* elulookirjeldus (CV)
* motiveeritud avaldus

* haridust tõendava dokumendi koopia.

 

Juhatuse korraliste volituste kestus on viis (5) aastat.

 

Dokumendid palume esitada hiljemalt 31. mail e-posti teel ja digitaalselt allkirjastatuna aadressil vald@antsla.ee.

 

Küsimuste korral võtta ühendust telefonil 523 2573 – Avo Kirsbaum, SA Pokumaa nõukogu liige.