Lusti Lasteaed

25.05.20

Lusti Lasteaed asub Antsla vallas, Lusti külas, 1,4 km kaugusel Antsla linnast.
Lasteaed on ümbritsetud kolmest küljest metsaga, kus on suurepärased võimalused käia õppekäikudel, jalutamas ja mängimas.

Asutuse registrikood: 75010453.
Tegevusala: Lusti Lasteaed võimaldab koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist.

Lasteaias töötab 1 sõimerühm, 2 liitrühma ja 3 aiarühma.
Laste arv 2019 / 2020 õppeaastal on 125.
Töötajaid on 28, sellest pedagooge 16.
Lasteaed on avatud tööpäeviti 7.00- 18.00.

Kontakt :
Lusti küla 66410
Antsla vald
VÕRUMAA
telefon: 785 5659; 501 8657

E- mail: lusti@antsla.ee 

Lusti Lasteaia isikuandmete töötlemise tingimused 

Lusti Lasteaia kodukord

Lusti Lasteaia vastuvõtu avaldus