Istungid ja eelnõud

22.01.21

Antsla Vallavolikogu istung toimub 26. jaanuaril 2021. a, algusega 15.00,  Uue-Antsla Rahvamajas, Uue-Antsla küla, Antsla vald.

Antsla vallavolikogu istungid on otse- ja järelvaadadavad https://www.youtube.com/channel/UCC-URxx67CAkF5-P0MVSIqQ

PÄEVAKORD :

Lisa(d)

Lisa(d)

Ettekandja(d)

1. Võrru Vabadussõja ausamba rajamise idee tutvustus

 

Elar Sarik

2. Antsla valla 2021. aasta eelarve I lugemine

 

tulude eelarve

kulude eelarve

seletuskiri 

kulude võrdlus

tulude võrdlus

Eve Sikk, pearaamatupidaja Aivo Värton, eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees

3. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

seletuskiri

Kurmet Müürsepp, abivallavanem

Lea Jõevere, sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees

4. Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine

seletuskiri

Kurmet Müürsepp, abivallavanem

Lea Jõevere, sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees

5. Antsla Vallavolikogu 26.05.2020 otsuse nr 13 "Vallavara võõrandamine enampakkumise korras" muutmine

 

Rain Ruusa, majandusnõunik Aivo Värton, eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees

6. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras

 

Kurmet Müürsepp, abivallavanem

Aivo Värton, eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees

7. Antsla valla kohanimede määramise kord

 

 

Ester Hommik, maa- ja planeeringute spetsialist

8. Informatsioon eelarve- ja majanduskomisjoni tegevusest 2020. aastal

 

Merike Prätz, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

9. Informatsioon sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni tegevusest 2020. aastal

 

Lea Jõevere, sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees

10. Informatsioon arengu- ja planeerimiskomisjoni tegevusest 2020. aastal

 

Jarek Jõela, arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees

11. Informatsioon haridus- ja kultuurikomisjoni tegevusest 2020. aastal

 

Margus Klaar, haridus- ja kultuurikomisjoni esimees

12. Informatsioon revisjonikomisjoni tegevusest 2020. aastal

 

Raivo Vallner, revisjonikomisjoni esimees

13. Revisjonikomisjoni 2021. aasta tööplaani kinnitamine

 

Ettekandja: Raivo Vallner , revisjonikomisjoni esimees

 

14. Informatsioon