Istungid ja eelnõud

15.09.21

Antsla Vallavolikogu istung toimub 12. oktoobril 2021. a, algusega 15.00,   

Antsla vallavolikogu istungid on otse- ja järelvaadadavad  https://www.youtube.com/channel/UCC-URxx67CAkF5-P0MVSIqQ

PÄEVAKORD :  on ettevalmistamisel

Päevakorrapunkt

Lisa(d)

Ettekandja(d)

 

 

 

 

   

 

   

 

Merike Prätz
volikogu esimees