Antsla valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

12.10.18

Antsla Vallavolikogu otsustas 25.09.2018 otsusega nr 67 algatada Antsla valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Üldplaneeringu koostamise eesmärgiks on kogu omavalitsuse territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määramine, üldplaneeringu elluviimisega kaasneva olulise keskkonnamõju tuvastamine ning leevendavate meetmete leidmine.

Toimetaja: ESTER HOMMIK

Antsla valla ja Urvaste valla üldplaneeringute ülevaatamise tulemused

22.06.18
Toimetaja: ESTER HOMMIK

Urvaste valla üldplaneering

8.05.18
Antsla valla uue üldplaneeringu kehtestamiseni on kehtiv Antsla valla üldplaneeringu kõrval Urvaste valla üldplaneering.