Haridusvaldkonna tugiteenused

18.12.20

 

Ametikoht Nimi Telefon E-post
logopeed Laura Grihin

5304 8507

laura.grihin@antsla.ee

 

Logopeedi ametiülesandeks on valla haridusasutustes ja vajadusel teiste Antsla vallas elavate kõneravi vajavate ja hariduslike erivajaduste (HEV) või arenguliste erivajadusega (AEV) laste kommunikatsioonivõime (suulise ja kirjaliku kõne loome ja mõistmisoskuse ning mitteverbaalse suhtlemise) parandamine ja arendamine.