Tsooru kant

25.05.20
Tsooru piirkonna moodustavad Antsla valla kaguosas asuvad 8 küla.
Elanike koguarv 584. Tsooru kandi koduleht