10.03.14

Eestis:

 

Avatud Eesti Fond http://www.oef.org.ee/

Eesti Kultuurkapital http://www.kulka.ee/

Hasartmängumaksu nõukogu http://hmn.riik.ee/

Haridus- ja Teadusministeerium http://www.hm.ee/

Programm Euroopa Noored http://euroopa.noored.ee/

Kodanikuühiskonna Sihtkapital http://www.kysk.ee/

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus http://www.meis.ee/

Põhjamaade Ministrite Nõukogu http://www.norden.ee/

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond http://www.erkf.ee/

Kesk- ja Ida-Euroopa Regionaalne Keskkonnakeskus http://www.recestonia.ee/

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Regionaalarengu Agentuur http://www.erda.ee/

Balti-Ameerika Partnerlusprogramm http://www.bapp.ee/et/

Keskkonnainvesteeringute Keskus http://www.kik.ee/

Sotsiaalministeerium http://www.sm.ee/

Kultuuriministeerium http://www.kul.ee/

Kohaliku Omaalgatuse Programm http://www.eas.ee/

Briti saatkond http://ukinestonia.fco.gov.uk/en/

Hollandi saatkond http://www.netherlandsembassy.ee/

 

Välismaal:

 

Läänemere Linnade Liit http://www.ubc.net/funding

Euroopa Komisjon:
Noored: http://europa.eu.int/comm/youth/call/index_en.html

Kultuur: http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html

Haridus: http://europa.eu.int/comm/education/index_en.html

Multimeedia: http://europa.eu.int/comm/avpolicy/mediapro/media_en.htm

Keeled: http://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/languages_en.html

Kodaniku-ühiskond:
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/civilsociety/en.htm