Sotsiaalvaldkonna projektid

15.02.21

Sotsiaaltransport Võru ja Põlva maakonna elanikele

Alates 2020. aasta 14. septembrist saavad Põlva ja Võru maakonna inimesed kasutada sotsiaaltransporditeenust. Teenust korraldab Kagu Ühistranspordikeskus ja veoteenust osutab OÜ Abuss. 

Teenust osutatakse Sotsiaalministeeriumi ja Kagu ÜTK vahel sõlmitud lepingu alusel. Lepingu aluseks on „Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine" toetuse andmise tingimused ja teenust finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondist ja kohalike omavalitsuste eelarvevahenditest.

Teenuse vajadusel tuleb esmalt pöörduda oma kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajate poole. Vajadusel tutvu teenuse saamise tingimutega

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses

15.02.21

Projekt „„Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses" on mõeldud inimestele, kes vajavad vaimse tervise olukorra tõttu igapäevaelus juhendamist, nõustamis ja abistamist, et toetada iseseisvat toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist.

Projekti teenusmudeli eesmärgid on olla:

 

Mida projektis osalemine sulle annab?

 • Sulle pakutakse tuge sinu kodukohas

 • Sulle pakutakse tuge tegevustes, millega sul endal võib olla keeruline toime tulla

 • Sulle pakutakse tuge tegevustes nii palju, kui sa seda vajad

 • Sinu jaoks on olemas inimene, kelle poole saad vajadusel pöörduda

Kuidas saan projektis osaleda?

 • Anna enda soovist teada oma valla või linna sotsiaaltöötajale

 • Koos sotsiaaltöötajaga selgitate välja toetusvajaduse:

  • Teiste inimestega suhtlemisel

  • Vaimse tervise hoidmisel

  • Füüsilise tervise eest hoolitsemisel

  • Liikumisel nii kodus kui väljaspool kodu

  • Töö ja õppimisega seotud tegevustes

  • Vaba aja sisustamisel

  • Igapäevaeluga toimetulekul

Sulle vajalikke tegevusi hakkab pakkuma kohalik sotsiaalasutusMiks projektis osaleda?

 • Sul on võimalus saada tuge ja nõustamistVajadusel saavad tuge ka sinu pere ja lähedased

 • Sind aidatakse murede lahendamisel

 • Sul on inimesed, kellega jagada oma rõõme

 • Sul on võimalus arendada enda füüsilist ja vaimset tervist

Rohkem infot

5342 1577 Malle Kodu

Sotsiaaltöö spetsialist Projekti juhtumikorraldaja