Antsla valla olulisemad arengudokumendid

18.12.20

Antsla valla kehtivad arengudokumendid

Antsla valla arengukava 2019-2030 (investeeringute kava muudetud volikogu 

Antsla valla arengukava 2019-2030 ( invsteeringute kava muudetud volikogu  24.09 2019 a. määrusega nr 20)

Antsla valla arengukava 2019-2030   (kehtestatud Antsla Vallavolikogu 23.10.2018 määrusega nr 26)

Antsla Valla arengukava 2019-2030 lisa Toimekeskkonna ülevaade

ANTSLA VALLA SOOJUSMAJANDUSE ARENGUKAVA  AASTATEKS 2016 - 2026

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 2013-2025

 

RAHULOLUKÜSITLUSED

Ülevaade Antsla vallas detsembris 2016 läbiv iidud rahuloluküsitlusest

Ülevaade Antsla vallas okt-nov 2012 läbiviidud rahuloluküsitlusest

 

Võru maakonna arengustrateegia 2035+

10.04.19

Võru maakonna arengustrateegia eesmärgiks on maakonna arengu strateegiline planeerimine aastani 2035 ja sellest edasi.

https://vorumaa.ee/arendus/arengustrateegia/