Võru maakonna arengustrateegia 2035+

22.02.21

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-i 374 lg-st 5 avalikustab Antsla vallavalitsus maakonna arengustrateegia tegevuskava eelnõu valla veebilehel 22. veebruarist kuni 08. märtsini 2021. Võru maakonna arengustrateegia 2035+ lisa 3 „Tegevuskavad ja seirenäitajad"

 

Võru maakonna arengustrateegia 2035+  https://vorumaa.ee/arendus/maakonna-arendusdokumendid/voru-maakonna-arengustrateegia-2035/

Antsla valla olulisemad arengudokumendid