Lumelükkamine

18.12.18

LUMETÕRJETÖÖDE TEOSTAJAD ANTSLA VALLAS 2018/19

Piirkond nr 1 „Antsla linn" - osaühing ANTSLA HEDA, kontaktisik Üllar Ahi, tel. 5098765;

Piirkond nr 2 „Piisi, Luhametsa ja Savilöövi külad" - Vastse Lahu talu, kontaktisik Mati Koch, tel. 5264625

Piirkond nr 3 „Tsooru, Viirapalu, Kikkaoja, Roosiku ja Litsmetsa külad" - SÄNNA PÕLLUMEES OÜ, kontaktisik Taivo Tuusis, tel. 5053932;

Piirkond nr 4 „Haabsaare, Kaika, Jõepera, Ähijärve ja Mähkli külad" - Silver Dräbtsinski Hauka talu, kontaktisik Silver Dräbtsinski, tel. 5176845

Piirkond nr 5 „Säre ja Rimmi külad" - Lehar Neve Rimmi talu, kontaktisik Lehar Neve, tel. 5188526

Piirkond nr 6 „Oe, Kollino ja Soome külad" - Lehar Neve Rimmi talu, kontaktisik Lehar Neve, tel. 5188526

Piirkond nr 7 „Vana-Antsla alevik, Taberlaane, Antsu ja Kraavi külad" - osaühing ANTSLA HEDA, kontaktisik Üllar Ahi, tel. 5098765

Piirkond nr 8 „Kobela alevik, Madise, Lusti ja Anne külad" - SÄNNA PÕLLUMEES OÜ, kontaktisik Taivo Tuusis, tel. 5053932;

Piirkond nr 9 „Kirikuküla, Urvaste, Koigu, Ruhingu külad" - Estnok Invest OÜ, kontaktisik Andres Kontse, tel. 5154355

Piirkond nr 10 „Vaabina, Lümatu, Ruhingu külad" - osaühing A-Veolainen, kontaktisik Arvet Mõts, tel. 56913228

Piirkond nr 11 „Uue-Antsla, Uhtjärve, Kõlbi, Pihleni külad" - OÜ „Edasi" Teenused, kontaktisik Gunnar Sarapuu, tel. 5298650

Piirkond nr 12 „Kuldre, Kõlbi, Toku, Kassi, Pihleni külad" - Mägiste Agro OÜ, kontaktisik Vallo Kurss, tel. 56567757

Piirkond nr 13 „Visela, Kassi, Koigu külad" - FIE Kalev Veskus Rande talu, kontaktisik Kalev Veskus, tel. 56491610

Antsla Vallavalitsuse kontaktisik on majanusnõunik Rain Ruusa, tel. 5032057

 

Talitööde lühikirjeldus:

Töövõtja teeb valla avalikel teedel (Teeseaduse § 51  „Kohalik tee" tähenduses)  lumetõrjet kõikidel nädalapäevadel viisil, et tee on sõiduautoga ja jalgsi läbitav ning vastab Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2002.a määruse  nr 45 „Tee seisundinõuded" (redaktsioon 01.11.2011)  lisas 8 (Tee talvised seisundinõuded) toodud 1.seisunditaseme nõuetele kella 07.00-22.00.

Raskete ilmaolude korral (katkematu lumesadu- vähemalt 10 cm lund 4 tunni jooksul või lumesadu 5cm 4 tunni jooksul koos tuulega puhanguti üle 8m/sek) peab Töövõtja tagama tee läbitavuse sõiduautoga ja jalgsi kella 7.00-10.00-ni ja 14.00- 19.00-ni, väljaspool neid kellaaegu on päevasel ajal erandkorras lubatud ajutine raskendatud läbitavus, millest Töövõtja on kohustatud Tellijat koheselt informeerima. Pärast raskete ilmaolude lõppu on Töövõtja kohustatud tagama vallateede vastavuse 1.seisunditaseme nõuetele 24 tunni jooksul alates raskete ilmaolude lõppemisest. Töövõtja teeb hooldusalal peale aktiivse lumesaju või tuisu lõppu vajaduse korral teede/tänavate laiendamist pärast kõigi lepingus määratud teede/tänavate sõidetavuse tagamist.

Raskete ilmaolude korral öisel ajal (väljaspool seisundinõuete kehtivusaega 22.00-07.00) avalikul teel lumme kinni jäänud sõiduki abistamine toimub sõidukiomaniku ja Töövõtja vahelise kokkuleppe alusel  sõidukiomaniku kulul .

Eratee omanikud, kelle eratee pole sirgjoone kujuga, peavad tee tähistama, vastasel korral on  Töövõtjal õigus eratee lumetõrjest keelduda.

Öiste sadude ja tuisuga alustatakse töid selliselt, et olulisemad teed, tänavad ja platsid on sõidetavad kella 7.00ks.