Külavanemad

22.11.18

Vallasisese linna linnapea ning aleviku- ja külavanema statuut

 

Seisuga  22.11.2018 on külavanem valitud 

Roosiku - Ruuta Ruttas-Küttim 

Tsooru - Jarek Jõela

Luhametsa - Janyka Vellak