Korraldatud jäätmevedu

31.05.17

Segaolmejäätmeid kogub Antsla vallas AS Ragn-Sells.

Antsla Vallavalitsus viis läbi korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena on 01.04.2016 – 31.03.2019 ainuõigus vedada terves Antsla vallas segaolmejäätmeid Ragn-Sells AS-il. Muutusids jäätmemahutite tühjendamise hinnad, mis läksid eelmise lepinguga võrreldes odavamaks. Sellel ajavahemikul peavad valla elanikud ja ettevõtted andma segaolmejäätmed käitlemiseks AS-le Ragn-Sells (teistel jäätmekäitlusettevõtetel puudub antud perioodil õigus vallas segaolmejäätmeid koguda ja käidelda).

Miinimumpakett

Puhtuse ja hügieeni tagamiseks on Antsla vallavalitsus kehtestanud oma õigusaktidega järgmised minimaalsed sagedused ja mahuti suurused. Segaolmejäätmete äravedu peab toimuma tiheasustus alal (Antsla, Vana-Antsla, Kobela) vähemalt 1 x 4 nädala jooksul ja hajaasustuses vähemalt 1 x 12 nädala jooksul. Minimaalseks jäätmemahutiks Antsla valla korraldatud jäätmeveo rakendamise korra alusel loetakse 140 L tüüpkonteinerit. Teenust osutatakse klientidele lepingus toodud sagedusel ja nädalapäeval ning välja saadetud graafikute alusel. Tühjendusgraafikuga saate tutvuda www.ragnsells.ee/graafikud või iseteenindusest www.ragnsells.ee/iseteenindus Kel ei ole veel lepingut sõlmitud/allkirjastatud, palume selleks ühendust võtta Ragn-Sellsi klienditeenindusega.

Jäätmekäitlusteenuse osutamisel lähtub Ragn-Sellsi AS jäätmeseadusest, Antsla valla jäätmehoolduseeskirjast, korraldatud jäätmeveo konkursi pakkumise hankedokumentidest ja AS-i Ragn-Sells jäätmekäitlusteenuse osutamise tüüptingimustest.

Jäätmeveo teenustasud alates 01.07.2017

AS-i Ragn-Sells kontaktandmed:

Sepa 26
TARTU 51013

tel 15 155
e-post tartu@ragnsells.ee www.ragnsells.ee

(kontor avatud E-R 8.00 – 17.00);