materjalid asuvad algatatud detailplaneeringu all
  DP staatus: kehtestatud Detailplaneeringu eesmärk Eesmärgiks on olemasoleva staadioni rekonstrueerimine, ehitusõiguse ja hoonsetusala määramine, tehnovõrkude ja rajatiste asukoha...

Antsla Spordiväljaku kinnistu

  DP staatus: kehtestatud Detailplaneeringu eesmärk Eesmärgiks on olemasoleva staadioni rekonstrueerimine, ehitusõiguse ja hoonsetusala määramine, tehnovõrkude ja rajatiste asukoha...

DP staatus: kehtestatud Detailplaneeringu eesmärk:  Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, sihtotstarve muutmine, krundi ehitusõiguse määramine,...

Kobela tööstusala detailplaneering

DP staatus: kehtestatud Detailplaneeringu eesmärk:  Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, sihtotstarve muutmine, krundi ehitusõiguse määramine,...

Antsla Vallavalitsus kehtestas 29.12.2017. a korraldusega nr 48 Tamme tn 8c krundi ja lähiümbruse detailplaneeringu.

Tamme tn 8c krundi ja lähiümbruse detailplaneeringu kehtestamine

Antsla Vallavalitsus kehtestas 29.12.2017. a korraldusega nr 48 Tamme tn 8c krundi ja lähiümbruse detailplaneeringu.

/documents/378725/0/ametlik+kinnitus+korralduses+48+29.12.17t+.bdoc/5c247ebe-6f7b-4c70-a335-5eb8a01210f8

Tamme tn 8c krundi ja lähiümbruse detailplaneeringu kehtestamine

/documents/378725/0/ametlik+kinnitus+korralduses+48+29.12.17t+.bdoc/5c247ebe-6f7b-4c70-a335-5eb8a01210f8

Antsla Vallavalitsus kehtestas 07.03.2018 korraldusega nr 137 Antsla linnas Kooli tee 12 krundi detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärgiks on hoonestusala piiritlemine esmatasandi...

Kooli tee 12 krundi detailplaneering

Antsla Vallavalitsus kehtestas 07.03.2018 korraldusega nr 137 Antsla linnas Kooli tee 12 krundi detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärgiks on hoonestusala piiritlemine esmatasandi...

Veski tn 2, Veski tn 4 ja Mänguplatsi kinnistute ning nende lähiümbruse detailplaneering

16.02.15

Detailplaneeringu eesmärgiks on Veski tn 2, Veski tn 4 ja Mänguplatsi ehitusõiguse ja hoonestusala määramine ning Veski tn 2 ja Veski tn 4 katastriüksuste liitmine.