Kaasava eelarve põhimõtted

30.09.19

Kaasav eelarve on paljudes riikides ja mitmetes Eesti omavalitsustes kasutatav menetlus, kus kohalik kogukond saab eelarve koostamisel teatud summa osas kaasa rääkida, tehes ettepanekuid omavalitsuse elu edendamiseks ja hääletades parimate ideede poolt.

 

Kaasava eelarve menetlemse kord Antsla vallas

Rahandusministeeriumi poolt koostatud Kaasava eelarve juhend

Loe lisaks: http://vabakund.ee/en/kaasaveelarve ja http://www.tartu.ee/et/kaasav-eelarve

 

Esitatud ettepanekud aastaks 2020

1. „Roosiku puhkeala rajamine„

Roosiku külas ja laiemalt ka Tsooru kandis puudub puhkeala, kus oleks korralik supluskoht, saaks pidada piknikku, supelda ja samas ka veidi palli mängida. Ka Tsooru kandi kogukonnateenuste küsitlusest tuli välja, et tihti otsivad ka turistid sellist kohta, kus peatuda, jalga puhata ja supelda. Roosiku külas Mustjõe ääres on looduskaunis koht ja hea liivane pinnas, mis võimaldab vähese vaevaga rajada just sellise puhkeala. Kaasava eelarve vahenditega on võimalik rajada rannavõrkpalli ja piknikuplats, korrastada supluskohta jões, teha vajalikke pinnase- ja haljastustöid, korrastada juurdepääsuteed ning soetada riietuskabiin, pingid ja prügikastid. Roosiku puhkealast saavad otsest kasu nii Roosiku küla kui kogu Tsooru kandi noored ja vanad (ca 500 inimest). Tsooru kandis ei ole noortel suvel ühtegi ilusat kohta, kus võiks kokku saada ja meeldivalt aega veeta. Lisaks on kasusaajateks turistid ja Tsooru kandi suve-elanikud.  15 000 eurot

 

2. "Välijõusaali rajamine Antsla KSK ja Antsla Gümnaasiumi lähedusse"          

"Liiga vähene liikumine on laste ja noorte seas tõsine probleem, ilmselt selle sajandi kõige tõsisem tervise kahjustus. Vähem kui viiendik lastest saab päevas soovitusliku koormuse ehk 60 minutit keskmist või intensiivset liikumist. Hea tervise tagamiseks on aga miinimum tund aega sellist treeningut, mis teeks kaela higist niiskeks. Käesoleval hetkel on nooremale koolieale sobilikke mängu- ja treeningvahendeid õuealal piisavalt. Väljakutseid ei paku need siiski teismelistele ja vanemale kooliastmele ning täiskasvanud linnakodanikule. Palliväljakul aktiivseks mänguks on vajalik ka kaaslasi. Samuti on treeningutel osalemiseks vajalik grupiga liituda.

Kuna välijõusaalis treenimine ei maksa mitte midagi ja osaleda võib üksi ning mitmekesi, on see kõigile väga hea võimalus end liigutada ja treenida.

Välijõusaal on mõeldud aktiivseteks spordiharrastusteks värskes õhus!

Välijõusaali treeningseadmed on sobilikud väga erinevate lihasgruppide treenimiseks. Tooted on ilmastikukindlad ja mõeldud kasutamiseks aastaringselt.

Välijõusaal võimaldab treenimisvõimalusi mitmekesistada ja treenida ajalise piiranguta.

Noored leiavad endale tegevust ka väljaspool noortekeskust.

Kasusaajateks on kõik Antsla linna ja valla kodanikud.  Välijõusaali abil paranevad Antsla valla elanike võimalused tegeleda enda liikumisharjumuste kujundamisega. Antsla Gümnaasiumi õpilastel paranevad võimalused õppetundide rikastamiseks liikumisõpetuse raames. Selleks, et meie valla kodanike tervelt elatud aastad pikeneksid on vajalik arendada kehalist kirjaoskust. Maksumus: hinnanguliselt 10 000 – 15 000 €, kõik sõltub vahendite valikust.

 

3. "Mänguväljaku ning välijõusaaliga puhkeala loomine Uue-Antsla parki"         

Uue-Antsla ja Uhtjärve külad asuvad keskusest eemal, mistõttu on sealsete elanike võimalused piiratumad. Korterelamute elanikel on raske leida kohta, kus perega vabas õhus ühiselt turvaliselt aega veeta. Puuduvad võimalused tegeleda tervisepordiga (puudub ka kergliiklustee, mis võimaldaks turvaliselt tegeleda käimise ja jooksuga). Samas on rahval suur huvi ja vajadus aktiivsete tegevuste järele. Luues piirkondadesse puhkealasid, kus on mitmekesised võimalused erinevas vanuses kasutajatele, tõstaks see elukvaliteeti ja aitaks kaasa rahvatervise paranemisele piirkonnas.

MTÜ Kakksküla ja Uue-Antsla rahvamaja teevad ettepaneku rajada Uue-Antsla parki puhkeala, kus oleks puidust laste mänguväljak (kiikude, ronimisvõimaluse ja liumäega), välijõusaal (4 välidrenažööri, millest 3 on kahe funktsiooniga) ning pargipingid istumiseks. Puhkeala oleks kaetud multšiga, mis on loodussõbralik, soodne ning sobib antud keskkonda.

Uue-Antsla park sobib puhkeala loomiseks ideaalselt, kuna park on kauni maastikuga ja hooldatud, park asub küla keskel sh korterelamute läheduses. Tänu rahvamaja lähedusele on puhkeala pideva järelvalve all ning hooldatud. Samuti on läheduses välisvalgustus, mida annab laiendada puhkealale.

Mänguväljak, välitrenažöörid ja pingid on sobilikud välistingimustesse, nad on ohutud ja valmistatud nii, et peaksid vastu nii vahelduva ilmastiku kui vandalismi korral. Usume, et loodavast puhkealast on rõõmu ja kasu nii noortele kui vanadele ning see annab piirkonda uut hingamist."  Projekti elluviimisest saaksid kasu eelkõige Uue-Antsla ja Uhtjärve külade elanikud, lisaks nendega piirnevate külade elanikud, kuid pargi puhkealale saavad tulla aega viitma inimesed üle Antsla valla. Hinnanguliselt on potentsiaalseid kasusaajaid kokku üle 300, kelle elukeskkond paraneks ja vaba-aja veetmiste võimalused suureneksid.        

1. Puhkeala pinnase ettevalmistus ja katmine multšiga 1000 EUR/plats

2. Trenažööride kalkulatsioonid on tehtud Tommi Play OÜ hinnapakkumise alusel. Trenažööride komplekti kuulub: kolm kahe funktsiooniga (twister/surfar, redel/rööbaspuu, tõmba/suruja) üks ühe funktsiooniga välitrenažöör (õhuskõndija) - 6100 EUR/komplekt koos paigaldusega,

3. Puidust mänguväljak 5000 EUR

4. Pargipingid 4tk kokku 1600 EUR

5. Puhkeala valgustuse väljaehitus 1300 EUR

 

4. "Antsla kesklinna ringristmiku kujunduse ideekonkurss ning võidutöö elluviimine"  

Maanteeameti tellimusena rekonstrueeritakse  2019. aastal  Antsla kesklinna olulisemad tänavad. Täna linnasüdames paikneva ristmiku asemele ehitatakse ringtee. Ring raadiusega ~ 13 m tuleks kujundada selliselt, et see oleks multifunktsionaalne ning muudetava väljanägemisega. Kujundus peaks saama visuaalselt atraktiivne ja nauditav nii kohalikele kui külalistele. Kasusaajad oleksid objekti valmimisel kõik Antsla elanikud ja külalised. Avalik ruum muutuks originaalse lahenduse toel atraktiivsemaks. Kogukonna koostööd soosib tegevus seeläbi kui kohalikud elanikud ja huvigrupid pakuvad omapoolseid originaalseid lahendusi ringtee sisemise ringi kujundamiseks. Potentsiaalsed kasusaajad on kohalikud elanikud. Originaalse lahenduse loomisel muudab see Antsla atraktiivsemaks. Tuleb rohkem uudistajaid kes jätavad seeläbi mõne euro kohalikele teenusepakkujatele (kaubandus, toitlustus). Idee koos selle elluviimisega maksab ligikaudu 15 000 eurot. Kuulutatakse välja ideevoor koos kohustusega idee hiljem, 2020. aasta jooksul ellu viia. Idee esitamisel peab olema välja pakutud ka selle elluviija ja maksumus. Kõik tegevused peavad mahtuma 15 000 euro piiresse.

__________________________________________________________________________

Joone alla jäid ning hääletusvooru ei jõudnud:

„Ujumine Pühajärvel"

Laste kohanemine veega, ujumisoskuse arendamine ja tervislike eluviiside propageerimine.  Pühajärve Spa ujula külastus toimuks 1 kord kuus aastal 2020. Ujumine aitab olla terve ja heas kehalises vormis,  arendab kõhulihaseid, seljalihaseid, käte ja jalgade ning rindkere lihaseid. Veevoolu toimel tekkiv masseeriv mõju on positiivne nii kaelalihastele, õlavöötmele kui seljalihastele.  Kergetel vigastustel: põrutused, liigesevigastused, lihasvalu - on ujumisel positiivne mõju. Samuti on ujumine soovitav taastumisprotseduur.

Kogukonna ühtsustunde loomine ja sõprussuhete arendamine.

"Ideest saavad kasu kõik inimesed, kes soovivad ja tahavad ujumas käia või seda õppida. Kõik, kes soovivad teha sporti. Hinnaks on umbes 4500 eurot, mis sisaldab endas bussisõite ja piletite hinda 12 korraks. Kalkulatsioonis on arvestatud 45 kohta.

 

Kergliiklustee Vana-Antslast Antslasse     Kõik, kes elavad Vana-Antslas ja kellele meeldib jalgsi vói rattaga liigelda. Saaks seda teha ohutult.  Ei oska eelarvet öelda, selle jaoks oleks vaja hinnapakkumine võtta.

 

„Antsla valla lasteaedadesse lisainventari soetamine"    

Paraneb Lusti lasteaia sisekliima ning Sipsiku lasteaia õueala kasutamise võimalused. Antud ettepaneku tulemusel saavad mõlemad lasteaiad pakkuda võrdsemat teenust meie valla lastele.

Pakun välja soetada Lusti lasteaia igasse rühma riiete kuivatuskapid. Sügisel ja kevadel on vihmaste ilmade ja talvel sula ilmaga laste riided ja jalanõud läbimärjad. Hetke olukorras kuivatavad rühmaõpetajad laste riideid ja jalanõusid rühmas olevate radiaatorite peal.

Paraku ei kuiva paksud riided kojumineku ajaks ära. Kõigi laste märgade riiete jaoks on radiaatoreid vähe. Enamasti on õueriided porised ja liivased ning määrivad radiaatoreid. Samuti väheneb radiaatorite efektiivsus ruumi kütmisel. Radiaatoritel kuivavad määrdunud riided muudavad rühma õhu niiskeks ja ebameeldivalt lõhnavaks. Seetõttu paraneb kuivatuskappide soetamisega rühma mikrokliima. Paraneb ka rühma visuaalne välimus. Määrdunud riided radiaatoritel ei ole ilus vaatepilt. Kuivatuskappide olemasolul ei pea lapsevanemad tagama lapsele topelt õueriietust, sest kapis on võimalik riided ja jalanõud koju minemise ajaks ära kuivatada. Viimasega väheneb ka riidehoius hoitavate riiete hulk ning lastele jääb rohkem ruumi riietumise tarvis. Kui lapsed saavad koju minnes selga kuivad riided ja jalanõud, siis väheneb oht külmetuda ning lapsed püsivad tervemad.

Valla teises lasteaias, Kuldres, on kuivatuskapid juba aastaid olemas ning rühmaõpetajad ei kujuta ettegi riiete kuivatamist ilma nendeta. Kuldre lasteaia lapsevanemad on tänulikud, sest saavad õhtul kojuviimiseks panna lastele selga kuivad õueriided ja jalanõud.

 

Teise ettepanekuna toon välja Kuldre lasteaia õuealal olevate mänguvahendite täiendamise vajaduse. Lusti lasteaia mänguväljakud on hiljuti kaasajastatud ning täiendatud. Kuldre lasteaia õuealal on küll kaasaegsed mängulinnakud, kuid mänguväljakut kasutavad samaaegselt kõik kolm rühma vanuses 1,5 – 7 aastat. Olemasolevad atraktsioonid ei võimalda kõigil lastel endale ealiselt sobivat tegevust leida, sest lapsi on korraga mänguväljakul palju (lapsi kokku 49). Kevadisest lastevanemate heaolu küsitlusest tuli välja, et lapsed tunnevad kõige rohkem puudust kiikudest. Hetkel on vanemate laste rühmade kasutuses ainult üks rippkiik ja üks karusell. Selle rippkiige konstruktsioon on oma aja ära elanud ja vajab välja vahetamist. Teist rippkiike, mis on mänguväljakul, ei saa kasutada sel ajal kui kõige pisemad õues on, sest see on neile ohtlik. Eelmise aasta kaasava eelarve projektiga rajati Kuldre kooli juurde mänguväljak, kuid seal puudub lasteaialastele vajalik kiikumise osa. Seetõttu teen ettepaneku, et Kuldre lasteaeda võiks soetada vanemate laste õuealale juurde 2 rippkiike ja ühe 4 kohalise kaalukiige. Antslas on igal rühmal kahekohalised kiiged ja kaalukiik. Liikumine, eriti aga just kiikumine toetab eriti hästi laste füüsilist, sotsiaalset ja kognitiivset arengut. Paraneb kehatunnetus, koordinatsioon, ruumitaju ning kehahoiak e. rüht, samuti mõjub kiikumine rahustavalt. Lisaks tuntakse Kuldres vajadust õue laua ja pinkide, poomi, tõukerataste (+kiivrid) ja õue mänguasjakasti järele. Lisavahendite soetamine tagab selle, et Kuldre liitrühmade lapsed saavad leida endale eakohaseid liikumisvõimalusi õues viibimise ajal. Lisavahendite soetamisega suureneb laste füüsiline aktiivsus, mille abil on lapsed rõõmsamad, tervemad ja tugevamad ning magavad paremini. Antud ettepanekute eesmärgiks on saavutada valla kahes lasteaias võrdsemad tingimused nii sise- kui välisruumides, mis aitaks pakkuda mõlemal lasteaial ühtmoodi häid ja toetavaid tingimusi laste arenguks." Eelkirjeldatust saavad kasu eelkõige Lusti ja Kuldre lasteaias käivad lapsed, nende vanemad ning lasteaiaõpetajad. Antud projekti rahastusega võidavad ka lasteaedade juhid, kellel on eelarves palju nö „elutähtsaid" ridu täita, mille tõttu antud vahendite soetamine võib lükkuda edasi või toimuda väga pika aja jooksul, pannes valla kaks lasteaeda ebavõrdsesse seisu.Kuivatuskappide hind kuuele rühmale 4800 eurot, kiiged, poom, lauad ja mänguasjade kast koos transpordi ja paigaldusega 6700 eurot, kaks õhk-kummidega tõukeratast ja kiivrid 350, ettepanek kokku hinnanguliselt 11 850 eurot.