Mitmekesised huvihariduse võimalused Antsla valla noortele vanuses 7-19 aastat

9.05.19

Riikliku huvihariduse ja huvitegevuse toetust eraldab Eesti Vabariik läbi Eesti Noorsootöökeskuse (ENTK) kaudu.

28. augustil võttis Antsla Vallavolikogu vastu huvitegevuse ja huvihariduse toetamise korra.

Lapsevanem saab alates septembrist 2018, esitada vallavalitsusele taotluse, et kompenseerida Antsla valla 7-19 aastase noore huvikooli või huvitegevuse osalustasud kuni 30 euroga kuus. Sama suur on ka ühe kuu transporditoetus lapse huviringi „vedamiseks".

Samuti toetame laste laagris osalemist kuni 100 auroga ühes kalendriaastas. Laagris osalemise toetust saab taotleda huvitegevuse läbiviija.

 

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Lisa 1. Huvitegevuse pakkuja taotlus õppuri huvitegevuses, laagris, konkurssidel ning võistlustel osalemise toetamiseks

Lisa 2. Õppuri huvihariduse ja huvitegevuse õppetasu või osalustasu toetamiseks

Lisa 3. Õppuri transpordikulu hüvitamiseks

Kuludokumentide esitamise vorm

Lisainfo Merle Tombak merle@antsla.ee, 56472632