Antsla Tervisekeskus

24.05.21

 

HOOLDEKODU KÜLASTAMINE  AINULT REGISTREERIMISEGA  alates 12.01.2021

MTÜ Antsla Tervisekeskust on lubatud külastada inimestel, kes ei ole COVID-19 viirusesse haigestunud ega olnud haigestunutega lähikontaktsed ja ei põe muid viirushaiguseid. Igal külastaja peab enne külastust täitma tervisedeklaratsiooni.

Tegevjuht
Maret Hannus

tel- 5300 5992
e-kiri:tervise.keskus@mail.ee

Antsla Tervisekeskuse hooldekodu
üldtelefon 7855 251

Antsla Tervisekeskuse hooldekodu
meditsiiniõe telefon 5165 568

 

 

 

Antsla Tervisekeskus MTÜ on loodud 2000.aastal Antsla valla ja Urvaste valla poolt, endise Antsla Haigla majas, üldhooldekodu teenuse pakkumiseks.

Antsla Tervisekeskus MTÜ pakub üldhooldekodu teenust, erivajadusega inimestele igapäevaelu toetamise teenust, rendib ruume raviteenuste osutajatele (perearstd, kiirabi)

Hooldusosakond on vanurite ja sotsiaalselt mittetoimetulevate inimeste üldhooldekodu, mis pakub ööpäevaringset hooldusteenust. Perearsti ja meditsiiniõe teenust.

Hooldekodus on hetkel 40 voodikohta. Toad on ühe- ja kahekohalised. Hooldekodul on oma köök. Liikumist kergendab korrustevaheline lift.

Hooldekodus töötab 5 hooldajat 5 abihooldajat 2 koristajat. Lisaks kuulub personali hulka 2 kokka, 2 tegevusjuhendajat ja remondimees.

Kõik hooldekodu kasutuses olevad ruumid kolmel korrusel on renoveeritud. Suured haiglapalatid on vaheseintega jagatud kaheks eraldi ruumiks, et tekitada väiksemaid ja privaatsemaid tubasid.

Hooldekodu tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe hooldatava kohta alates 01.04.2021 on:

kergem hooldatav – 725 eurot/kuu 
raskem hooldatav (vajab mähkmeid) – 800 eurot/kuu
eriti raskes olukorras patsient (täislamaja) - 850 eurot/kuu

Päevakeskuse teenus:

Antsla Tervisekeskuse hoone keldri korrusel tegutseb päevakeskus. Pakutakse igapäevaelu toetamise teenust puuetega inimestele. Päevakeskuse eesmärgiks on toetada puuetega inimeste igapäevaeluks ja võimalusel ka tööeluks vajalikke oskuste omandamist.

Päevakeskuses on toidu valmistamise, pesu pesemise, arvuti kasutamise, käelise tegevuse ja pesemise võimalused

Ruumid on renoveeritud Hollandi Kuningriigi annetatud toetuse abil.