Antsla valla hankekord

23.11.18

https://www.riigiteataja.ee/akt/419052018006 

Antsla Vallavalitsuse poolt teostatavad ja teostatud riigihanked (RIIGIHANGETE REGISTER): https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/search-links

Uue-Antsla rahvamaja küttesüsteemi rekonstrueerimine

24.10.18

Antsla Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Uue-Antsla rahvamaja küttesüsteemi rekonstrueerimiseks". Hinnapakkumised esitada vastavalt eelprojektile hiljemalt 05. novembriks 2018 aadressil vald@antsla.ee. Kontaktisik abivallavanem Kurmet Müürsepp, e-post kurmet@antsla.ee või tel 5179213.

Eelprojekt on kättesaadav: http://antsla.kovtp.ee/projektid1
Toimetaja: ESTER HOMMIK

Keeritiigi pargi maastikuarhitektuurne ehitusprojekt

9.10.18
Antsla Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Keeritiigi pargi maastikuarhitektuurse ehitusprojekti koostamine". Hinnapakkumised esitada vastavalt lähteülesandele hiljemalt 30. oktoobril 2018 aadressil vald@antsla.ee. Kontaktisik keskkonnaspetsialist Liana Neeve, tel 5349 2922.
Toimetaja: ESTER HOMMIK

"Lumetõrjetööde teostamine Antsla vallas aastatel 2018-2020"

5.10.18
Antsla Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Lumetõrjetööde teostamine Antsla vallas aastatel 2018-2020" Hanke dokumendid on kättesaadavad riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/201503 Pakkumuste esitamise tähtaeg on 18.10 kell 11.00 e-riigihangete keskkonnas.

Täiendav info: majandusnõunik Rain Ruusa tel. 5032057 või e-post rain@antsla.ee

Raudteejaama ring 7 ehitustööde hinnapäring

28.09.18
Antsla Vallavalitsus otsib Antslas Raudteejaama ring 7 platsi ehitustööde teostajat. Hinnapakkumised esitada vastavalt hinnapäringule hiljemalt 10. oktoobriks 2018 aadressil vald@antsla.ee. Kontaktisik keskkonnaspetsialist Liana Neeve, tel 5349 2922.
Toimetaja: ESTER HOMMIK

Elektrienergia ostmine Antsla Vallavalitsuse ametiasutusele ja ametiasutuse hallatavatele asutustele

24.09.18
Antsla Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Elektrienergia ostmine Antsla Vallavalitsuse ametiasutusele ja ametiasutuse hallatavatele asutustele.

Tingimused ja tähtajad lisatud hinnapäringu dokumendis.

Kuldre kooli katlamajale puiduhakke ostmine 2018/2019 kütteperioodideks

20.09.18

Hankemenetluse liik: Ostumenetlus

 

Projekt "500 kodu tuleohutuks"

10.08.18
Antsla Vallavalitsus otsib päästeameti projekti „500 kodu tuleohutuks" teostajaid tuleohutusalaste probleemide (ahjude, pliitide parandamine ja ehitus, elektritööd, korstnapühkimine) lahendamisel. Pakkumused esitada hiljemalt 24.08.2018 Kontaktisik sotsiaalnõunik Vilve Lepik, tel 782 1906 või 511 7982
Toimetaja: ESTER HOMMIK

Kuldre kooli staadioni rekonstrueerimine

9.08.18
Antsla Vallavalitsus otsib Kuldre kooli staadioni rekonstrueerimistööde, sh ehitusprojekti koostamine, teostajat. Pakkumused vastavalt vormile esitada hiljemalt 21.08.2018 aadressil vald@antsla.ee. Kontaktisik majandusnõunik Rain Ruusa tel 503 2057.
Toimetaja: ESTER HOMMIK

Tsooru rahvamaja lava rekonstrueerimine

8.08.18

 Antsla Vallavalitsus otsib Tsooru rahvamaja lava rekonstrueerimistööde teostajat. Pakkumused esitada vastavalt pakkumusvormile ja mahutabelile. Pakkumused esitada hiljemalt 21.08.2018.

 

Kuldre kooli õpilasliin

8.08.18
Antsla Vallavalitsus otsib Kuldre kooli õpilasliini teenindamiseks vedajat 2018/2019 õppeaastaks. Pakkumused esitada vastavalt vormile hiljemalt 10.08.2018. a
Toimetaja: ESTER HOMMIK