HAJAASUSTUSE PROGRAMM 2019

6.03.19

Hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtmine algab 11. märtsil ja lõppeb 13. mail 2019.a.

Kuni 13. maini saavad kõik hajaasustuses elavad inimesed esitada taotlusi erinevateks elu-olu parendavateks tegevusteks:

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine;
 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine;
 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine;
 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Programmi tingimused:

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2020.

Suurim taotletav summa on 6500 eurot, seejuures tuleb arvestada vähemalt 33-protsendilise omaoalusega.

Toetatavad tegevused

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).
Hajaasustuse programmi Antsla valla kontaktisik on majandusnõunik Rain Ruusa, tel. 5032057
ja e-kiri rain@antsla.ee

Dokumendid taotlejatele

Täpsemalt saab tingimustega tutvuda Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehel  https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm