Antsla valla leht

2.03.21

Antsla Valla leht jõuab kõikide vallaelanike ja ettevõtete postkastidesse korra kuus, täpsemalt kuu viimasel nädalal. Artiklid koos fotodega ning reklaamid ja kuulutused palume saata iga kuu 15. kuupäevaks  aadressil kalev@antsla.ee

Reklaami ja kuulutuste avaldamise kord ja hinnad: Antsla Vallavalitsuse  14. veebruari 2018.a määrus nr 6.   Selgitus reklaami suuruse kohta.

2021. aasta Antsla valla lehed

jaanuar aprill    
veebruar mai    
märts juuni