Antsla valla leht

28.09.20

Antsla Valla leht jõuab kõikide vallaelanike ja ettevõtete postkastidesse korra kuus, täpsemalt kuu viimasel nädalal. Artiklid koos fotodega ning reklaamid ja kuulutused palume saata iga kuu 15. kuupäevaks  aadressil kalev@antsla.ee

Reklaami ja kuulutuste avaldamise kord ja hinnad: Antsla Vallavalitsuse  14. veebruari 2018.a määrus nr 6.   Selgitus reklaami suuruse kohta.

jaanuar 2020                             juuli

veebruar 2020                          august

märts 2020                               september

aprill 2020

mai 2020

juuni 2020

2019 2018      2017 2016 2015 2014 2013 2012
jaanuar jaanuar jaanuar jaanuar veebruar veebruar veebruar veebruar
veebruar veebruar veebruar veebruar aprill aprill aprill aprill
märts märts märts märts juuni juuni juuni juuni
aprill aprill aprill aprill august august august august
mai mai mai mai oktoober oktoober oktoober oktoober
juuni juuni juuni juuni detsember detsember detsember detsember
juuli juuli juuli (Meistrid) juuli        
august august august august (Meistrid)        
september september september september        
oktoober

oktoober

oktoober oktoober        
november november november november        
detsember detsember detsember detsember