Uudised ja teated

« Tagasi

Töökorralduse muudatus Antsla vallamajas (täiendatud)

Seoses riigis kehtestatud eriolukorraga ei toimu vallavalitsuse kantseleis kodanike vastuvõttu,  töö toimub kaugtöö vahendusel, inimesi teenindatakse telefoni ja e-kanalite kaudu. Kontaktid on leitavad Antsla valla kodulehel: www.antsla.ee

Jätkuvad need rahvastikutoimingud, mis nõuavad isiklikku kohaletulemist (näiteks sünni registreerimine, kui vanemad ei ole omavahel abielus). Kohtumise aja palume telefoni teel kokku leppida.

Küsimuste korral või aja kokkuleppimiseks saate võtta ühendust:

Sekretär-asjaajaja

Ellen Aia 

5688 6043

kirjalikud avaldused

Kantselei peaspetsialist

Tiina Vares

523 3589

(rahvastikuregistri küsimustes: sünni registreerimine, elukohatõend)

Volikogu sekretär-registripidaja

Helle Savi

785 5004

5237014

(elukoha andmete registreerimine)

Vallasekretär

Kersti Käis

785 5000

(tõestamistoimingud notariaadiseaduse§ 53 lõike 1 punkti 2 alusel)

maa- ja planeeringute spetsialist

Ester Hommik

554 0530

maa ja ehitusküsimused

majandusnõunik

Rain Ruusa

5032057

teedega seotud küsimused jt majandusalased küsimused

sotsiaalosakond

sotsiaalnõunik

 

785 5378

529 0722

sotsiaalabiga seotud küsimused

 Rahvastikutoimingud

Elukohateateid saab esitada kas elektrooniliselt või digitaalselt allkirjastatult:

elektrooniliselt  e-rahvastikuregistri kaudu (vajalik ID-kaart või mobiil-ID),

digitaalselt allkirjastatud elukohateade ja vajadusel muud dokumendid tuleb saata e-posti aadressile vald@antsla.ee

 

Sünni registreerimine

Elektrooniliselt saab sünni registreerida e-ravastikuregistri kaudu (vajalik ID- kaart või mobiil-ID).

 

Sotsiaaltöö

Antsla Vallavalitsus palub jälgida oma naabruskonda ja teavitada sotsiaaltööosakonda puuetega inimestest, eakatest ja abivajajatest, kes ei saa väga mõjuval põhjusel toetuda kriisiolukorras lähedaste abile. Palume hoida kontakti telefoni teel oma üksi elavate eakate sugulaste ja tuttavatega, et saada ülevaade nende olukorrast.

  • Oleme valmis pakkuma abivajajatele suuremas mahus tuge sotsiaalteenuste ja seda eelkõige koduteenuse (toidu kojuvedu, apteek, transport vähiravile) näol.
  • Igapäevane töö sotsiaaltööosakonnas toimub, kuid kõigi tervise huvides ja otsekontaktide vältimiseks soovitame vajadusel võtta ühendust telefoni ja e-posti teel. Vastavad kontaktid on leitavad Antsla valla kodulehel.
  • Kriisiperioodil sotsiaaltransporditeenust ei osutata va. akuutsed juhud.

Ei toimu sotsiaaltöötajate vastuvõttu Kuldre teenuskeskuses.

Antsla valla sotsialanõunik, Agnes Kirsbaum, on kättesaadav telefonil 529 0722.

Olulised telefoninumbrid:

Lasteabi 116111

Perearsti nõuandetelefon 1220

Häirekeskus 112

Viiruse kriisinumber 1247

Koolid:

on suletud kuni 27. märtsini, õppetöö toimub elektrooniliselt ja distantsilt. Paneme vanematele südamele, et kooliväliselt toimuvasse koduõppesse tuleb suhtuda kohusetundlikult. Tegu pole puhkuse ega vaheajaga. Lapsed peavad olema kodus, mitte käima üksteisel külas ega liikuma väljas kampadena, külastama poode vms. Hoiduda tuleb kokkupuudetest teiste inimeste, eriti eakatega.  

Kogu õppetöö korraldust puudutava info asjus palume pöörduda otse kooli juhi või iga laps/lapsevanem vastava klassijuhataja poole.

Lasteaiad:

töötab Lusti Lasteaed. Kuldre Kooli lasteaias hetkel lapsi ei käi. Vanematel palume kindlasti jälgida, et lapsed oleksid lasteaeda toomise hetkel terved.  Rohkem infot lasteaedade töökorralduse kohta asutuse juhtidelt:

- Jüri Kiidron (Lusti Lasteaed  – 5018 657)
- Kristina Absalon (Kuldre lasteaed) – 5285 6008
 

Suletud on valla noortekeskused, huviringe ei toimu.

Avalikud üritused valla rahvamajades jäävad ära või lükkuvad edasi, huviringid ei toimu.

Raamatukogud Antsla vallas on avatud, kuid raamatukogudes kohapeal viibida ei saa.

Antsla Tervisekeskuse hooldekodus on täielik külastuskeeld. Infot oma lähedaste tervise kohta saab otse asutustest Lea Jõevere 516 5638

Mida vähem on inimkontakte, seda vähem haigus levib.

Tugevat tervist!

NB! OLULISIM ON KÄTEPESU!