Uudised ja teated

« Tagasi

Lõkke põletamisel tuleb tagada ohutus

Päästjad juhivad kõigi tähelepanu sellele, et kulu põletamine on Eestis aastaringselt keelatud ja lõkke põletamisel tuleb tagada, et tuli ümbrusele ei leviks.

·         Lõkkekoht peab olema hoonetest ohutus kauguses (väiksem lõke 8 m, suurem lõke 15 m), sest sädemed võivad lennata hoonele ja selle süüdata.

·         Lõkkekoha ümbrus tuleb puhastada kuivanud taimedest ja muust põlevmaterjalist ning piirata kivide või pinnasevalliga.

·         Lõket tuleb järjepidevalt valvata ja hoida lõkke läheduses esmased kustutusvahendid – näiteks ämber veega või tulekustuti.

·         Lõket tohib teha vaid nõrga tuulega (s.o tuule kiirus alla 5,4 meetri sekundis, mil liiguvad ainult puude peenemad oksad).

·         Koduaia lõkkes tohib põletada vaid töötlemata puitu ja loodusjäätmeid. 

·         Enne lahkumist tuleb lasta lõkkel täielikult ära põleda või kustutada see vee või pinnasega.

·         Kohaliku omavalitsuse heakorraeeskirjad võivad kehtestada lõkke põletamiseks rangemaid reegleid.

 

Infot ohutu lõkketegemise kohta saad lisaks küsida päästeala infotelefonilt 1524 või lugeda päästeameti ennetuslehelt http://www.kodutuleohutuks.ee.  

Tule- ja keskkonnaohutuse nõuete rikkumise eest võivad päästeameti või keskkonnainspektsiooni inspektorid süüdlast  karistada kuni 1200 euro suuruse rahatrahviga.