Uudised ja teated

« Tagasi

Avaneb 200 000 euro suuruse mahuga 2021. aasta taluarhitektuuri toetamise taotlusvoor, mille eesmärk on aidata taluelamute katuste korrastamise kaudu kaasa Eesti traditsioonilise maa-arhitektuuri ja maastiku omapära säilitamisele.

  • https://maaelu.postimees.ee/7176606/talumaja-katuse-korrastamiseks-saab-taotleda-toetust
  • Taotlusvooru aluseks on kultuuriministri määrus „Taluarhitektuuri toetamise tingimused ja kord".
  • Vooru kogueelarve on 200 000 eurot. Taotletava toetuse summa peab jääma vahemikku 5000–10 000 eurot ning see võib tööde maksumusest moodustada kuni poole ehk omafinantseering tööde eelarvest peab olema vähemalt 50 protsenti.
  • Taotlusvoor avatakse 15. veebruaril ning taotluste esitamise tähtaeg on 5. märts. Taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemis https://toetused.kul.ee. Taotlusvooru abikõlblikkuse periood on tänavu 1. jaanuarist 1. detsembrini.