Uudised ja teated

« Tagasi

Rainbow kogunemine

Antsla Vallavalitsusele esitati 14. juulil teade, et ajavahemikus 20. juuli kuni 19. august toimub Antsla valla haldusterritooriumil Vikerkaare kogunemine. Teavituse esitaja on selgitanud, et see on alkoholivaba, elektrivaba, telefonivaba tervise-kogunemine, kus õpitakse elama tervislikult, looduslähedaselt, valmistatakse koos vegan-toitu, tehakse joogat, meditatsiooni, lauldakse, mängitakse pilli, tehakse käsitööd ja erinevaid töötubasid / jututubasid.

Antsla Vallavalitsuses toimus 17.07.2020 koosolek Terviseameti, Politsei-ja Piirivalveameti, Päästeameti, Keskkonnainspektsiooni ja Keskkonnaameti esindajate osavõtul. Vabariigi Valitsuse korralduse nr 172 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud" alusel edastas Terviseamet kinnistu omanikule ettepanekud ja soovitused võimaliku nakkusohu ennetamiseks.

Kuivõrd Antsla Vallavalitsusele ei ole esitatud loa taotlust ning vallavalitsusele pole teada kas on loodud kõik tingimused ürituse turvaliseks korraldamiseks, ei ole vallavalitsus ürituse korraldamiseks luba andnud.

Tekkinud probleemide korral on võimalus teavitada vastavat ametit:

Terviseameti esindajad: Agne Allas 5556 5309 ja Tiia Luht 516 4248

Keskkonnainspektsioon 1313

Politsei-ja Piirivalveamet 112

Antsla Vallavalitsus Kurmet Müürsepp 517 9213