Uudised ja teated

« Tagasi

Roosiku külal on oma kriisiplaan

Viimaste, tormiste ja sellele järgnenud sündmuste taustal väärib märkimist üks oluline teetähis milleni jõudsid 6. oktoobril Roosiku elanikud. Nimetatud päeval kinnitati küla koosolekul, milles osales 21 inimest  kriisiplaan.  Kriisiplaani koostamine ja kinnitamine oli üheks osaks kahest omavahel seotud projektist, mille koostas ja esitas MTÜ Vingerpuss. Roosiku kriisiplaani koostamist rahastati Kohaliku omaalgatuse programmist. Lisaks kriisiplaani koostamisele seotati Kogukondliku turvalisuse 2019. a meetmest külale elektrigeneraator, erinavaid tulekustuteid ning esaabivahendeid. Järgmistel aastatel on plaanis küla turvalisust veelgi tõhustada. Olulisimaks tegevuseks on tuletõrje veevõtukoha rajamine. Jõudu ja jaksu Roosiku külale ning palju järgitegijaid.

Roosiku küla kriisiplaan