Uudised ja teated

« Tagasi

Maanteeameti pressiteade

2019. aastal rekonstrueeritakse neli Antslat läbivat riigiteede lõiku:

  • 70 Antsla - Vaabina km 0-6,9;
  • 23129 Laatre - Antsla km 12,9-16,4;
  • 25183 Antsla - Kanepi km 0-0,9;
  • 25194 Antsla - Haabsaare 0-1,2.

Rekonstrueerimistööde käigus uuendatakse teekate ja parandatakse olulisemate ristmike liiklusohutus, mille hulgas ehitatakse Antsla keskristmik ümber ringristmikuks. Rajatakse sademevee äravooluks vajalikud kanalisatsioonid ja drenaažid, kaevatakse kraavid ning vahetatakse välja vanad truubid. Lisaks ehitatakse ümber bussipeatused ja paigaldatakse uued liikluskorraldusvahendid. Antsla ja Kraavi küla vahele rajatakse jalgrattatee ning Vaabina külas õgvendatakse ohtlik sõidutee kurv. Antsla linnas rekonstrueeritakse kõnniteed, valgustus ja raudteeülesõit. Samuti ehitatakse jalakäijate ülekäigurada.

Tee ehitustöid teostab Trev-2 Grupp, omanikujärelevalvet P.P. Ehitusjärelevalve OÜ. Ehitustööde maksumus on koos käibemaksuga on  7,8 miljonit eurot

Jaani tänava sulgemine Pärna ja Tööstuse tänava vahelisel lõigul.

Veoautode ümbersõit on planeeritud suunata: 25194 Antsla–Haabsaare; 23129 Laatre-Antsla; 25102 Vana-Antsla – Lüllemäe; 23205 Lustimõisa-Valtina ja 25194 Antsla-Haabsaare.

 

 

Antti-Armin Pärna
Lõuna teehoiu osakonna projektijuht
cid:image001.jpg@01CF4A92.C15F90A0

+372 530 484 15

antti-armin.parna@mnt.ee