Töö noortega

28.02.19

Noorsootöö seadus" määratleb, et noorsootöö on noortele tingimuste loomine arendavaks tegevuseks, mis võimaldab neil vaba tahte alusel perekonna-, tasemekoolituse- ja tööväliselt tegutseda. Noorsootöö sisuks on noorte (7-26-aastaste) sotsiaal-, kultuuri-, ja tervisekasvatus, mis soodustab noorte vaimset ja füüsilist arengut.
Aktiivselt tegeletakse noortega Antsla Gümnaasiumis, Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuses, Antsla Muusikakoolis, MTÜ Tantsuseltsis Pärliine, Antsla Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduses, Kaitseliidu noorteorganisatsioonides.
Alates 2012 a. tegutseb Antsla valla Noortevolikogu. Osaletakse aktiivselt Antsla
Vallavolikogu komisjonide töös, korraldatakse noortele suunatud seminare ja sündmusi.
Noortevolikogu facebooki leht
Noortel on võimalik osaleda Antsla KSK huviringides: korvpall, jalgpall, võrkpall, kergejõustik, judo, meisterdamine, laulmine, levimuusika.
Toimuvad traditsioonilised üritused: Jüriööjooks, Antsla piirkonna laulu- ja tantsupidu, Aksel Kersna mälestusvõistlused, Jaanus Kala Viievõistlus, tali- ja suvespordipäevad, jaanipäeva ja võidupäeva üritused jt.

 

Programm NOORTE TUGILA 

„Antsla valla Noorte TUGILA" on partneriks Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (Eesti ANK) poolt koordineeritavale programmile "Noorsootööasutuste kaudu raskemates oludes noorte jaoks tugimeetmete käivitamise ja rakendamise programm", mis on seadnud eesmärgiks pakkuda 2019-2021 lisatuge 15-26 aastasele noorele.
Eesmärk on noorte, kes ei õpi või ei tööta, tagasitoomine kogukonna- ja ühiskonnaellu. Tugitegevused on suunatud kohalikule tasandile ehk noorele võimalikult lähedale ja tema igapäevaelu keskkonda.  Tegevuskava keskendub noorte ülesleidmisele ja motiveerimisele otsiva noorsootöö kaudu ning kohaliku tasandi võrgustiku sekkumise kaudu, et suunata nad teadmisi ja oskusi omandama või tööturule sisenema. Ühe noore kohta nähakse programmis aktiivset olekut üks kuni kuus kuud.

Programmi lõppedes jälgitakse noore tegevusi veel vähemalt 6 kuud. Noorte Tugila tegevusi  rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuste vahenditest, Eesti Noorsootöö Keskuse eelarve kaudu tegevuse  "Tööjõuriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" raames.