Külavanemad

30.08.16

Vallasisese linna linnapea ning aleviku- ja külavanema statuut

 

Seisuga 01. 09.2016 on külavanem valitud 

Roosiku külas - Aivo Alev