Kriisiinfo

1.11.19

Antsla valla kriisikomisjoni koosseis (september 2019) Komisjoni esimees on vallavanem Avo Kirsbaum

Kindlasti väärib märkimist, et oma kriisiplaani on kinnitanud Roosiku küla. Roosiku küla kriisiplaan 

 

Siseministeeriumi poolt on avalikustatud käsiraamat, kuhu on koondatud juhised toimetulekuks erinevate kriisiolukordadega. Kriisiolukordadeks on suuremad tormid, üleujutused, tulekahjud, keemia-ja kiirgusoht jmt ning nende olukordade tõttu elutähtsate teenuste katkemine (elekter, vesi, toit, soojus, side, esmaabivahendid, ravimid jm. olulised varud). Juhendis on eraldi rõhutatud, et iga inimene, pere ja kogukond mõtleks läbi ja teeks ettevalmistusi selleks, et oma elu, tervist, lähedasi ja vara kaitsta. 

Loe ja tee selgeks kuidas kriisiolukordadeks valmistuda:https://kriis.ee/valmistumine-kriisiolukordadeks/kriisiolukordadeks-valmistumine-pere-ja-kogukonnaga/

 

Mis on hädaolukorrad ja millised on elutähtsad teenused?

Hädaolukord on sündmus või sündmuste ahel või elutähtsa teenuse katkestus, mis ohustab paljude inimeste elu või tervist, põhjustab suure varalise kahju, suure keskkonnakahju või tõsiseid ja ulatuslikke häireid elutähtsa teenuse toimepidevuses ning mille lahendamiseks on vajalik mitme asutuse või nende kaasatud isikute kiire kooskõlastatud tegevus, rakendada tavapärasest erinevat juhtimiskorraldust ning kaasata tavapärasest oluliselt rohkem isikuid ja vahendeid. (Hädaolukorra seadus)

 

Hädaolukorrad (Vabariigi Valitsuse korralduse järgi) on:

 • suuremad tormid ja tuisud,
 • üleujutused,
 • metsa- ja maastikutulekahjud,
 • erakordselt külm ilm,
 • erakordselt kuum ilm,
 • keemia-ja kiirgusoht,
 • tuumaõnnetus,
 • plahvatus või varing,
 • ulatuslik keskkonnareostus,
 • suur õnnetus maanteel, raudteel, lennukis, laevas (palju vigastatuid, keskkonnareostus),
 • küberrünnakud,
 • äkkrünnak avalikus kohas,
 • massirahutused (ka vanglas),
 • sõjaline konflikt,
 • epideemia või massiline mürgistus,
 • loomataud,
 • massiline põgenike sisseränne.

 

Hädaolukordade loetelu saab põhjalikumalt vaadata siit: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/3300/4201/3016/VV_25042013_208k_lisa.pdf#

 

Elutähtsad teenused on:

 • elektriga varustamine,
 • maagaasiga varustamine,
 • vedelkütusega varustamine,
 • riigitee sõidetavuse tagamine,
 • kohaliku tee läbitavus (tuisuga, vihmaga lagunemisel, puude langemisel vmt),
 • telefoniteenus,
 • mobiiltelefoniteenus,
 • andmesideteenus,
 • elektrooniline isikutuvastamine ja digitaalne allkirjastamine,
 • vältimatu arstiabi,
 • makseteenus,
 • sularaharinglus,
 • kaugküttega varustamine,
 • veega varustamine ja kanalisatsioon.