Istungid ja eelnõud

18.08.17

Antsla Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 22. augustil 2017. a, algusega kell 15.00  

 

PÄEVAKORD :  

 

1. Antsla valla 2017. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine I lugemine

 

tegevuskava

Merle Tombak, kultuuri- ja noorsootööspetsialist

Kaire Uiboleht, haridus- ja kultuurikomisjoni esimees

2. Antsla Vallavolikogu 21. mai 2013. a määrusega nr 10 kehtestatud „Antsla valla põhimäärus" muutmine I lugemine

 

Tiina Vares, vallasekretär

3. Antsla Vallavolikogu 21. detsembri 2016. a otsusega nr 71 kinnitatud „Antsla valla ja Urvaste valla ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine" muutmine

vapp, lipp

Kurmet Müürsepp, Antsla Vallavolikogu esimees, Antsla valla haldusreformi juhtivkomisjoni esimees

4. Antsla Vallavolikogu 21. detsembri 2016. a otsusega nr 71 kinnitatud „Antsla valla ja Urvaste valla ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine" muutmiseks avaliku väljapaneku korraldamine

 

Kurmet Müürsepp, Antsla Vallavolikogu esimees, Antsla valla haldusreformi juhtivkomisjoni esimees

5. Koolieelse lasteasutuse töötajate töötasu alammäärad

 

Ettekandja: Eve Sikk, pearaamatupidaja

6. Vallale vara omandamine

 

Avo Kirsbaum, majandusspetsialist

Kurmet Müürsepp, vallavolikogu esimeest

7. Vallale kinnisasjade omandamine

 

Avo Kirsbaum, majandusspetsialist

8. Projekti „Kobela tööstusalaga piirneva taristu rekonstrueerimine" omafinantseeringu garanteerimine

 

Avo Kirsbaum, majandusspetsalist

Kurmet Müürsepp, vallavolikogu esimees

9. Informatsioon reservfondi suunamisest

 

Eve Sikk, pearaamatupidaja

10. Muud küsimused

 

 

 

Kurmet Müürsepp

volikogu esimees