Asulad Antsla vallas

30.08.16

Vallas on 24 küla, 2 alevikku: Kobela ja Vana-Antsla ning üks vallasisene linn - Antsla.

Ajalooliselt on vallas välja kujunenud kolm kanti. Kaika, Tsooru ja Antsla. Perioodil, mil haldusüksuste piirid võrdusid kihelkondade piiridega, kuulusid ülalmainitud kandid vastavalt: Karula, Rõuge ja Urvaste kihelkondadesse.

Anne küla

Antsla linn
Antsu küla
Haabsaare küla
Jõepera küla
Kaika küla
Kikkaoja küla
Kobela alevik
Kollino küla
Kraavi küla
Litsmetsa küla
Luhametsa küla
Lusti küla
Madise küla
Mähkli küla
Oe küla
Piisi küla
Rimmi küla
Roosiku küla
Savilöövi küla
Säre küla
Soome küla
Taberlaane küla
Tsooru küla
Vana-Antsla alevik
Viirapalu küla
Ähijärve küla