Antsla valla arengukava 2019-2030

6.05.21

Antsla valla arengukava 2019-2030 II lugemine ja vastuvõtmine 23.10.2018.a volikogu istungil

Arengukava eelnõu koos seletuskirjaga

Antsla valla arengukava 2019-2030

Lisa1 Toimekeskkonna ülevaade

Arengukava avalikul väljapanekul esitatud parandus- ja täiendusettepanekud

 

Vastavalt Antsla vallavolikogu otsusele, korraldab Antsla vallavalitsus 26. septembrist kuni 10. oktoobrini 2018.a valla arengukava eelnõu avaliku väljapaneku.  Eelnõu avalik arutelu toimub Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuses 8. oktoobril, algusega 16.00. 

Antsla valla arengukava 2019-2030 lisa

26. septembrist kuni 10. oktoobrini 2018.a on kõigil võimalus esitada ettepanekuid "Antsla valla arengukava 2019-2030" ja selle lisa kohta. Selleks kirjuta vald@antsla.ee või esita ettepanek veebivormi kaudu

_____________________________________________________________________________

Antsla valla arengukava koostamise käik

Antsla valla arengukava 2018-2030 koostamisel aitab Antsla vallavalitsust vastavalt sõlmitud lepingule OÜ Cumulus Consulting  ja Mihkel Laan. Arengukava koostamisel on tegevused ajateljel järgmised:

26. märts 2018.a arengukava juhtrühma koosolek (3 tundi). Koosoleku memoga saab tutvuda siin.

26. märts 2018.a Antsla valla arenguseminar kl 13.00 – 16.30. (osalejaid 32) Arenguseminari memo.

2. aprillist - 2. maini saavad kõik huvilised teha omapoolseid ettepanekuid arengukava elluviimiseks. Iga valdkonna juurde saab lisada ettepaneku või ka mitu, kuidas ja mida peaks tehtama, et nimetatud valdkonnas oleks elukorraldus Antsla vallas edumeelsem ning tulemuslikum. Ettepanekud esita siin. Laekunud ettepanekud.

13. aprill 2018.a kl 9.00 - 16.00 - valdkondlikud arutelud Urvaste seltsimajas, osalejad kutsetega. Arengupäeval pandi kirja soovid milline võiks/peaks Antsla vald olema aastal 2030 ning mida tuöeb selleks tega et soovitud tulemus saavutada.  Tulemusi vt siit: 

02.mai 2018. a kl 9.00 - 12.00 - juhtrühm (strateegia arutelu)

Antsla valla strateegiakaart (tööversioon)

Lähiaastate investeeringute kava

12.mai 2018.a kl 14.00 - 17.00 - arenguseminar (Kaika seltsimajas). Osaleda võivad kõik huvilised. Palun anna oma tulekust teada: https://goo.gl/forms/CQ3k7vJvVMR4Q5f42

24.05 2018.a kl 10.00 - 13.00 - juhtrühm (Roosikul)

 

Juunis toimuvad vajadusel piirkondlikud arutelud ja arengukava tutvustamine. Arengukava eelnõu valmib 1. augustiks. Esimene lugemine toimub augustikuu volikogus ning teine septembris.