Antsla Muusikakool

23.03.17

Antsla Muusikakool on Vallavalitsuse hallatav asutus

aadress: Kooli tee 19, 66403, Antsla linn  e-kiri:muusikakool@antsla.ee

direktor: Jaan Tamm tamm.jaan@gmail.com
tel: 785 5220  mob: 529 9770

Õpetatavad erialad: klaver, akordion, plokkflööt, saksofon, trompet, klarnet, tenor, alt, metsasarv, viiul, kitarr, tuuba, ristflööt. Pärimusmuusika: 7-keelne kannel, torupill ja lõõts

Antsla Muusikakool sai alguse 1973 aastal, mil vastavasisulise käskkirja andis välja Eesti NSV kultuuriminister. Arvatavasti poleks Antsla väikelinnas nii kaugele jõutud kui ei oleks leidunud meest, kes oma energiaga muusikakooli avamise initsiaatoriks ja esimeseks direktoriks oli. See oli Karl Sibul, keda toetasid tolleaesed juhid: linna täitevkomitee esimees Paul Hank, keskkooli direktor Karl Veri ja tarbijate kooperatiivi esimees Rolando-Romeo Kuusik.

Viimastel aastatel on õpilaste arv koolis olnud stabiilselt 60 piires.
Koolis on kehtestatud õppetasu õpilaskohale. õppeaastal 2011/12 on see 19,17 €/kuus ja 172,56 €/õppeaastas.

2016/17 õpilasi 
Antsla Muusikakooli põhimäärus

Muusikainstrumentide laenutustasud

Muusikakooli õppetasu

Hoolekogu põhimäärus