Antsla Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel:

29.10.20

1. Müüa kirjalikul enampakkumisel Antsla vallale kuuluva korteriomandi asukohaga Antsla vald Kobela alevik Aia tn 6 (reaalosa nr 5, registriosa nr 2456541, katastritunnus 14301:003:0016, üldpind 42,40 m²) võõrandamiseks alghinnaga 2000 eurot.

Tagatisraha suuruseks 200 eurot. Tagatisraha tuleb tasuda hiljemalt 23.11.2020 Antsla Vallavalitsuse arveldusarvele SEB pangas EE631010402011665006 . Ülekande selgituseks märkida enampakkumise märgusõna „Korteriomandi Aia 6-5 enampakkumine".

Pakkumine, märgusõnaga „Korteriomandi Aia 6-5 enampakkumine", tuleb esitada Antsla Vallavalitsusele (F.R Kreutzwaldi tn 1 Antsla linn, 66403) hiljemalt 24.11.2020 kella 10.30- ks. Pakkumiste avamine toimub 24.11.2020 kell 10.45 volikogu saalis.

 

2. Müüa kirjalikul enampakkumisel Antsla vallale kuuluva kinnistu, nimetusega

Väike - Ristiotsa, asukohaga Võru maakond, Antsla vald, Ruhingu küla ( registriosa nr 16241850, katastritunnus 14201:001:0288, sihtotstarbega elamumaa, pindalaga 2,25 ha) võõrandamiseks alghinnaga 9000 eurot.

Tagatisraha suuruseks 900 eurot. Tagatisraha tuleb tasuda hiljemalt 23.11.2020 Antsla Vallavalitsuse arveldusarvele SEB pangas EE631010402011665006 . Ülekande selgituseks märkida enampakkumise märgusõna „Väike - Ristiotsa kinnistu enampakkumine".

Pakkumine, märgusõnaga „Väike - Ristiotsa kinnistu enampakkumine", tuleb esitada Antsla Vallavalitsusele (F.R Kreutzwaldi tn 1 Antsla linn, 66403) hiljemalt 24.11.2020 kella 11.00- ks. Pakkumiste avamine toimub 24.11.2020 kell 11.15 volikogu saalis.

 

3. Müüa kirjalikul enampakkumisel Antsla vallale kuuluva kinnistu, nimetusega Piiglimäe, asukohaga Võru maakond, Antsla vald, Vaabina küla ( registriosa nr 11122550, katastritunnus 14201:001:0012, sihtotstarbega elamumaa, pindalaga 9884 m²) võõrandamiseks alghinnaga 5000 eurot.

Tagatisraha suuruseks 500 eurot. Tagatisraha tuleb tasuda hiljemalt 23.11.2020 Antsla Vallavalitsuse arveldusarvele SEB pangas EE631010402011665006. Ülekande selgituseks märkida enampakkumise märgusõna „Piiglimäe kinnistu enampakkumine".

Pakkumine, märgusõnaga „Piiglimäe kinnistu enampakkumine", tuleb esitada Antsla Vallavalitsusele (F.R Kreutzwaldi tn 1 Antsla linn , 66403) hiljemalt 24.11.2020 kella 10.00- ks. Pakkumiste avamine toimub 24.11.2020 kell 10.15 volikogu saalis.

 

Pakkumises peavad sisalduma järgmised andmed:

1. pakkuja nimi, isikukood või registrikood, elukoha või asukoha aadress, aadress teadete saatmiseks ja haldusaktide kätte toimetamiseks ning sidevahendi andmed;
2. kinnisasja aadress, millele tehakse pakkumine;
3. pakutav hind eurodes (numbrite ja sõnadega);
4. kinnitus selle kohta, et ollakse tutvunud pakkumise tingimustega ning kinnisasja seisukorraga;
5. pakkumise esitaja allkiri.

 

Peale enampakkumise tulemuste kinnitamist on enampakkumise võitja kohustatud 10 kalendripäeva jooksul tasuma Antsla Vallavalitsuse arveldusarvele enampakkumise ostusumma ja sõlmima ühe kuu jooksul lepingu.

Müügitehingu vormistamisega kaasnevad kulud tasub ostja.

Informatsioon ja tutvumine objektidega: Rain Ruusa 5032057, rain@antsla.ee