Antsla Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel:

17.02.21

1. Müüa kirjalikul enampakkumisel Antsla vallale kuuluva korteriomandi asukohaga Antsla vald Kobela alevik Aia tn 6 (reaalosa nr 5, registriosa nr 2456541, katastritunnus 14301:003:0016,

üldpind 42,40 m²) võõrandamiseks alghinnaga 1000 eurot.

Tagatisraha suuruseks 100 eurot. Tagatisraha tuleb tasuda hiljemalt 11.03.2021 Antsla Vallavalitsuse arveldusarvele SEB pangas EE631010402011665006 . Ülekande selgituseks märkida enampakkumise märgusõna „Korteriomandi Aia 6-5 enampakkumine".

Pakkumine, märgusõnaga „Korteriomandi Aia 6-5 enampakkumine", tuleb esitada Antsla Vallavalitsusele (F.R Kreutzwaldi tn 1 Antsla linn, 66403) hiljemalt 12.03.2021 kella 10.00- ks. Pakkumiste avamine toimub 12.03.2021 kell 10.15 volikogu saalis.

 

2. Müüa kirjalikul enampakkumisel Antsla vallale kuuluva korteriomandi, asukohaga Antsla vald, Uue-Antsla, Pargiääre (katastritunnus 84301:004:0001, reaalosa eluruum nr 1, registriosa number 3079641) võõrandamiseks alghinnaga 500 eurot.

Tagatisraha suuruseks 50 eurot. Tagatisraha tuleb tasuda hiljemalt 11.03.2021 Antsla Vallavalitsuse arveldusarvele SEB pangas EE631010402011665006. Ülekande selgituseks märkida enampakkumise märgusõna „Korteriomand Uue-Antsla Pargiääre _1".

Pakkumine, märgusõnaga „Korteriomand Uue-Antsla Pargiääre_1", tuleb esitada Antsla Vallavalitsusele (F.R Kreutzwaldi tn 1 Antsla linn, 66403) hiljemalt 12.03.2021 kell 10.15. Pakkumiste avamine toimub 12.03.2021 kell 10.30 volikogu saalis.

 

3. Müüa kirjalikul enampakkumisel  Antsla vallale kuuluva korteriomandi, asukohaga Antsla vald, Uue-Antsla, Pargiääre (katastritunnus 84301:004:0001, reaalosa eluruum nr 3, registriosa number 307984) võõrandamiseks alghinnaga 500 eurot.

Tagatisraha suuruseks 50 eurot. Tagatisraha tuleb tasuda hiljemalt 11.03.2021 Antsla Vallavalitsuse arveldusarvele SEB pangas EE631010402011665006. Ülekande selgituseks märkida enampakkumise märgusõna „Korteriomand Uue-Antsla Pargiääre_3".

Pakkumine, märgusõnaga „Korteriomand Uue-Antsla Pargiääre_3", tuleb esitada Antsla Vallavalitsusele (F.R Kreutzwaldi tn 1 Antsla linn, 66403) hiljemalt 12.03.2021 kell 10.30. Pakkumiste avamine toimub 12.03.2021 kell 10.45 volikogu saalis.

 

4. Müüa kirjalikul enampakkumisel Antsla vallale kuuluva korteriomandi, asukohaga Antsla vald, Antsla linn Tamme tn 4 (katastritunnus 14401:004:0035, reaalosa eluruum nr 12, registriosa number 2975141) võõrandamiseks alghinnaga 5000 eurot.

Tagatisraha suuruseks 500 eurot. Tagatisraha tuleb tasuda hiljemalt 11.03.2021 Antsla Vallavalitsuse arveldusarvele SEB pangas EE631010402011665006. Ülekande selgituseks märkida enampakkumise märgusõna „Korteriomand Tamme tn 4 ".

Pakkumine, märgusõnaga „Korteriomand Tamme tn 4", tuleb esitada Antsla Vallavalitsusele (F.R Kreutzwaldi tn 1 Antsla linn, 66403) hiljemalt 12.03.2021 kell 10.45. Pakkumiste avamine toimub 12.03.2021 kell 11.00 volikogu saalis.

 

5. Müüa kirjalikul enampakkumisel  Antsla vallale kuuluva kinnisasja, asukohaga Antsla vald, Uue-Antsla, Suure-Garaaži (katastritunnus 14201:001:0415, registriosa number 18573750, sihtotstarve tootmismaa 100%, pindala 1094 m2 ) võõrandamiseks alghinnaga 700 eurot;

Tagatisraha suuruseks 70 eurot. Tagatisraha tuleb tasuda hiljemalt 11.03.2021 Antsla Vallavalitsuse arveldusarvele SEB pangas EE631010402011665006. Ülekande selgituseks märkida enampakkumise märgusõna „Suure-Garaaži".

. Pakkumine, märgusõnaga „Suure-Garaaži", tuleb esitada Antsla Vallavalitsusele (F.R Kreutzwaldi tn 1 Antsla linn, 66403) hiljemalt 12.03.2021 kell 11.00 Pakkumiste avamine toimub 12.03.2021 kell 11.15 volikogu saalis.

 

 

Pakkumises peavad sisalduma järgmised andmed:
1. pakkuja nimi, isikukood või registrikood, elukoha või asukoha aadress, aadress teadete saatmiseks ja haldusaktide kätte toimetamiseks ning sidevahendi andmed;
2. kinnisasja aadress, millele tehakse pakkumine;
3. pakutav hind eurodes (numbrite ja sõnadega);
4. kinnitus selle kohta, et ollakse tutvunud pakkumise tingimustega ning kinnisasja seisukorraga;
5. pakkumise esitaja allkiri.

 

Peale enampakkumise tulemuste kinnitamist on enampakkumise võitja kohustatud 10 kalendripäeva jooksul tasuma Antsla Vallavalitsuse arveldusarvele enampakkumise ostusumma ja sõlmima ühe kuu jooksul lepingu.

Müügitehingu vormistamisega kaasnevad kulud tasub ostja.

Informatsioon ja tutvumine objektidega: Kurmet Müürsepp 5179213, kurmet@antsla.ee