Arengukava täiendamine

17.12.20

2019 aasta septembris kinnitati Antsla valla arengukava 2019–2035. Vastavalt kehtivatele seadustele vaadatakse arengukava igal aastal üle ning vajadusel viiakse sisse muudatused.

Kõigil Antsla valla elanikel ning teistel huvilistel on võimalus arengukava uuendamisele kaasa aidata, tehes oma ettepanekud internetis selleks loodud vormis.

Enne ettepanekute tegemist tutvuge kehtiva arengukava ja selles oleva investeeringute kavaga

Ettepanekuid kehtiva arengukava muutmiseks saab esitada 20. juunini 2020.a

Muudetud arengukava võtab vastu vallavolikogu hiljemalt iga aasta 15. oktoobriks.

 

Täiendav info: Kalev Joab, arenguspetsialist (kalev@antsla.ee, 5040 701)