Antsla EKB Kogudus

19.02.14
Antsla EKB Kogudus,
Jaani 24, ANTSLA 66405, a/a 10402011464003 SEB
plemats@gmail.com

Vaimulik  liikumine ja ärkamisaeg  sai  alguse  Antslas 1925  aastal külalisvendade  kaudu. Neid võttis  vastu  oma  kodus  keegi  pime  Liisa., kelle  pool  hakati  hiljem  palveteenistusi  pidama. Samal  aastal tuli  Antslasse elama August  Lainoja, kes  pidas ümbruskonna taludes  jumalateenistusi. 1926 aastal tuli  Narvast  Antslasse  elama Gustav  Tõnurist  oma  perega. Tema  algatusel  hakati  jumalateenistusi  korraldama Antsla  linnas, kus  selleks üüriti sobivaid  ruume. Suuremaid jumalateenistusi korraldati tuletõrjeühingu  saalis. 1926.a detsembris sai kogudus tegutsemisõigused ja  kogudus  registreerus. Avajumalateenistus  peeti 1927 .a kolmekuningapäeval. Ja  samal aastal  ristiti 14 inimest, kes  liitusid  kogudusega. Gustav  Tõnurist  töötas 1927- 1931 aastani. Vaimulikku  tööd  jätkas endise  pastori  poeg  Adolf  Tõnurist. Viimase  algatusel ostis  kogudus vana  veskihoone  millest ehitati pühakoda. 1939 aastal  töötas  koguduses pühapäevakool millest võttis  osa  ligilähedaselt 30 last  ja  noort. 1939- 1940 juhatas  kogudust  pastor Joannes  Luik.  Kuid  peagi  algas  sõda ja  kogudus  kaotas vastvalminud  pühakoja. Seda  kasutati sõjakeerises (1942-1945) sõjaväe  laoruumina  ja  hiljem  koolimajana (1945-1959).( "Antsla Kooli Valgus" 1990) Loe edasi