Valdkonna ametnikud

3.04.18

Vastuvõtu ajad:

Ametikoht Nimi Telefon E-post vastuvõtt
Majandusnõunik Rain Ruusa

7821905;

5032057

rain@antsla.ee

teisipäeval kella

10-12 ja 14-16

Maa- ja planeeringute spetsialist Ester Hommik

785 5225;

554 0530

ester@antsla.ee

teisipäeval kella
10-12 ja 14-16

Keskkonnaspetsialist Liana Neeve

785 5006; 

5349 2922

liana@antsla.ee

teisipäeval kella

10-12 ja 14-16

 

Soovitav on vastuvõtuaeg leppida kokku telefoni teel.

Antsla vallas on detailplaneeringu kohustusega tiheasustusega alad Antsla linn, Kobela alevik, Vana-Antsla alevik. Urvaste valla üldplaneeringuga on määratud detailplaneeringu kohustusega aladeks Kuldre küla, Pihleni küla, Uue-Antsla küla, Vaabina küla ja Urvaste küla tsoneeritud hoonestusalad.