Sotsiaalvaldkonna ametnikud ja töötajad

28.02.19

Vastuvõtu ajad:  esmaspäeval kl 9-12 
                       teisipäeval kl 9-12, 14-16 
                       kolmapäeval vastuvõttu ei toimu 
                       neljapäeval kl 9-12; 14-16 
                       reedel kl 9-12
 

Sotsiaalvaldkonda koordineerib ning korraldab selle valitsemisalasse kuuluvate küsimuste lahendamist abivallavanem Kurmet Müürsepp. Antsla Vallavalitsuse korraldus 19 . detsember 2018 aasta korraldus nr 2-3/593

Ametikoht Nimi Telefon E-post
Sotsiaalnõunik Agnes Kirsbaum

782 1906;

529 0722

agnes@antsla.ee
Sotsiaaltöö peaspetsialist Kersti Kõrge

785 5378;

5342 5707

sotsiaal@antsla.ee

kersti@antsla.ee

Sotsiaaltöö spetsialist Malle Kodu 785 5378

sotsiaal@antsla.ee

malle@antsla.ee

Lastekaitsespetsialist Triin Uibo

785 5002;

526 0924

triin@antsla.ee

lastekaitse@antsla.ee

Hooldustöötaja Maiu Pärna 785 5378  lapsehoolduspuhkusel
Hooldustöötaja Helve Lillmann

5307 9383

 
Hooldustöötaja Heli Vares 5396 3278  

Hooldustöötaja

Piret Ojaveer 509 4847