Antsla valla Aasta Tegu

26.01.21

„Antsla Valla aasta tegu 2020" nominendid on:

 

 1. Mare Kuljus   

Mare kogus ühe vanema mehe jaoks jõulutunnet. Esiti küll otsis televiisorit aga hiljem eesmärk kasvas ning täiendavalt kogus ta jõululaua katmiseks erinevaid toiduaineid.  

 

 1. Antsla Tarbijate Ühistu -  Coop Antsla Konsum kaupluse ehitus

Kahtlemata on Antsla valla jaoks 2020. aasta olnud silmaga nähtavate muutuste ja suurte investeeringute aasta. Enamus neist investeeringutest on tulnud riigilt või kohalikult omavalitsuselt, aga on üks suur ja oluline investeering, mille on teinud kohalik ettevõte ja üks valla suurimaid tööandjaid - see on Antsla Tarbijate Ühistu poolt 2020. aastal ehitatud ja käesoleva aasta algul avatud Antsla Konsumi kauplus. See on olnud väga oodatud muutus meie inimestele. Meil kohalike elanikena on hea meel nii selle üle, et saame nüüd oma oste teha tõeliselt tänapäevases kaubandusruumis kui ka selle üle, et on paranenud kaupluse töötajate töötingimused. Lisaks sellele, et kaubavalik on tasemel, on kauplus ka väga ilus, nii seest kui väljast, see tõesti kaunistab meie linnaruumi ja kaupluses sees olles on igal sammul näha, et seda pole tehtud lihtsalt tegemise pärast vaid meile pakutakse kaasaegset kaubandust selle kõige paremas tähenduses. Kaupluses on ruumi liikuda nii lapsevankri kui ratastooliga, on õhku ja isegi sisustus on stiilne. Aitäh, Antsla Tarbijate Ühistu, et te ei alahinnanud kohalikku kogukonda vaid tegite parima kaupluse!"

 

 1. Ettevõtlik Urvaste Kool "Antsla valla maine kujundamine piirkonnas ja Eestis 2020

*esmakordselt avas uksed LÕK olümpiaad - Tiina Kallavuse nimelise Piirinihutaja auhind  anti üle Urvaste kooli direktorile Jaanika Kästile ja õpetaja Tiina Kodule

(kajastus Õpetajate Lehes, Lõuna-Eesti Postimehes, vt ka kooli kodulehe kajastust)

*õpilasmaleva töö käivitamine - esmakordselt piirkonnas

(kajastus Antsla valla lehes)

*aasta põhikooli aineõpetaja oli Urvaste kooli muusikaõpetaja Cathlen Haugas

(kajastus Lõuna-Eesti Postimehes, Antsla valla lehes, Võrumaa Teatajas, Õpetajate lehes ja ERR otseetris 3.10 ja AK nädala kokkuvõttes 4.10)

*koolijuhid kogunesid Tamme-Lauri tamme alla

(teema: 21.sajandi koolijuht -direktor vs direktor. Tutvuti Antsla valla vaatamisväärsustega ja Urvaste külaseltsi tegemistega)

(kajastus Lõuna-Eesti Postimehes, Antsla valla lehes)"

 

 1.  Regilaulupidu 2020, korraldajad Celia Roose ja MTÜ Kaikamäe

Regilaulupidu sobiks tunnustamiseks ehk kõige paremini kategoorias Antsla valla kultuuritegu, aga kuna sellist pole, siis esitan tunnustamiseks Antsla Valla Aasta Teona. Veel võib Regilaulupidu ja selle korraldajaid tunnustada hariduselu edendamisena. Jätan kõige sobilikuma kategooria komisjoni otsustada. Regilaulupidu toimus 6.08.2020 Kaikamäel, kuhu tuli kokku üle 100 inimese, et laulda Veljo Tormise auks tema 90. sünniaastapäeval.  Sellel laulupeol puudusid traditsioonilised esinejad, sest kõik kohaletulnud jagati kohe häälerühmadesse ja Celia Roose eeslaulmise ja juhendamise järgi õpiti ja lauldi Veljo Tormise koorilaule rahvapärases võtmes.  Laulud olid hästi valitud, kõigile jõukohased ja kõlasid Kaikamäe kaunite kuplite taustal võimsalt ja pidulikult. Vahetekste regilaulutraditsiooni ja Tormise erakordusest oli koostanud ja luges ette laulupedagoog ja Tallinna Linnateatri muusikaala juhataja Riina Roose. Kogu õhtu päädis suure regilaulupeoga, kus laulutsõõrides võtsid regilaule üles paljud erinevad eestlauljad. Veljo Tormise juubelit tähistati möödunud aastal paljudes kohtades Eestimaal, kuid Kaikamäel toimunu oli midagi erakordset - kui mujal  kõlasid  tema loomingust seaded, siis Kaikamäel sai iga  inimene ise laulda,  kogeda Tormise loomingut ning nii jõudis igaühele palju lähemale regilaulu ja Tormise loomingu tähendus ja tähtsus.

 

 1. Antsla vald prügivabaks ettevõtmine  

"Projekt sai alguse noore algatusest Kuldre külas prügikoristamis talgud teha, kuna prügi oli teeäärtees nii palju otsustas Cerda Männiste kirjutada selle jaoks projekti ""Antsla Vald Prügivabaks""

 Kevadisel koroona-ajal käivitus prügiprojekt suurepäraselt. Inimesed erinevatest Antsla valla

paigust, koristasid kilomeetreid teeääri ja prügikoristuse kampaanias osales üle poolesaja, lapse

ja täiskasvanu. Projekti raames paigaldati erinevad ""hoolivad plakatid"", mis innustavad jätma

väiksemat ökoloogilist jälajälge, prügi sorteerima ja oma kodu planeeti hoidma.

Noored on nüüd keskonnateadlikumad.

Tänuvprojektile sai ka ülespandud tähelepanu juhtivad plakatid"

 

 1. Antsla linna mänguväljaku laiendamine            

Antsla linna mänguväljak on koht kus kohtab nii suuremaid kui väiksemaid noori. Mänguväljak on väga populaarne nii päevasel kui ka õhtustel ajal, peale koolipäeva kohtab seal eriti palju noori. Seal on atraktsioonide ja tegevuste valikut igas vanuses noorele ja nüüd peale selle laiendamist on see saanud noorte jaoks veel populaarsemaks kohaks. Mänguväljakut kasutavad ka need noored, kes ei ela ega õpi Antslas. Näiteks ka Urvaste piirkonna noored kasutavad mänguväljakut kui nad on Antslas ja on selle kohta andnud ainult väga positiivset tagasisidet. On rõõm tõdeda, et tänu uutele atraktsioonidele on mänguväljak veelgi populaarsem ja noored veedavad seal suure heameelega aega ja on seda tehes kehaliselt aktiivsed ning suhtlevad oma eakaaslastega silmast-silma.

 

 1. Antsla linna läbivate riigiteede (tänavate) rekonstrueerimine

Tegemist on väga olulise investeeringuga, mida paljud Antsla inimesed on oodanud aastakümneid. Väga paljudes lõikudes puudusid kõnniteed üldse ning suurem osa olemasolevatest kõnniteedest olid muutunud läbimatuks. Juured kasvasid teedest läbi. Jalgratta ja rulaatoriga olid liiklejad sunnitud liikuma mööda sõiduteid. Rajatud teedevõrk koos ligi 3,5 km kõnniteede ja tänapäevase tänavavalgustusega on lahendunud mitmed kitsaskohad ning muutnud liiklemise kordades ohutumaks. Näiteks lahendati Metsa ja Veski tänava ristumine ja raudtee ülesõit, kus jalakäijad saavad nüüd ohutumad sõiduteed ja raudteed ületada.  Oluliselt on paranenud linnapilt ning seeläbi ka Antsla maine. See on väga oluline panus riigi (Maanteeameti) poolt piirkonna arengusse. Vaat, seda julgen ma nimetada regionaalpoliitikaks.

 

 1. Antsla Tervisekeskuse avamine             

Antsla Tervisekeskuse valmimine on Antsla valla jaoks märgiline sündmus mida ei saa märkimata jätta. Väga ilus hoone linnapildis ning väga vajalik kohalikule elanikule ning perearstidele, kes said moodsad ja mugavad tööruumid, et veel paremat teenust osutada.

 

 1. Antsla gümnaasiumi C-korpuse rekonstrueerimine     

"Hoone siseruumid on saanud uue ilme.  Vanast hoonest jäid alles ainult välisseinad, katus, kandvad konstruktsioonid ja osa aknaid. Hoones vahetati välja kütte-, vee- ja kanalisatsiooni torustikud ning kogu elektrisüsteem.  Kogu hoonesse paigaldati kaasaegne ventilatsioonisüsteem. Lisaks kõigele eelnevale vahetati võimlas välja spordisaali põrand ning paigaldati mürasummutusplaadid.

Nüüd on spordisaalis võimalik treenida nii, et jalg ei põru ning õhk otsa ei saa. Ümber ehitati riietuse-, sauna- ning duširuumid, mis on mõeldud kasutamiseks nii kooliõpilastele, spordisõpradele kui ka avaliku linnasauna kasutajatele.

Aulas lammutati vana lava ning soetati moodullava, mida saab paigaldada täpselt sinna kuhu vaja ning ehitada nii suureks nagu vaja.

Täiesti uue sisutuse sai kodunduse klass. Kaasajastati tehnoloogiaklass (poiste tööõpetuse klass).

Uue koha leidis hoones jõusaal, mis on tubli eestvedaja Kaia Pruuli näol saanud suures osas uue sisustuse. Tänu tema ettevõtlikkusele saab jõusaali kasutada õhtustel aegadel kui ka nädalavahetustel. Täiesti teistsugune on ka lasketiir, kus lakke, seintele ja põrandale paigaldati mürasummutusplaadid. Hoone osas on inva-WC.

Kokkuvõtvalt - tegemist on kaasaegsete, ilusate, avarate, puhta õhu ja soojade ruumidega. Võib julgelt öelda, et tegemist kogu Antsla piirkonna elanikele suunatud investeeringuga, mida saavad kasutada kooliõpilased, õpetajad, spordisõbrad, kaitseliitlased, noorkotkad, kodutütred ning saunalised. Kogu investeeringu maksumuseks oli üle 1,4 mln euro."

 

 1. Antsla reoveepuhasti rekonstrueerimine         

AS Võru Vesi eestvedamisel ja Antsla valla toel valmis Antsla külje all Oe külas kaasaegne reoveepuhasti, mis puhastab lisaks Antsla reoveele ka Kobela aleviku reovee. Tulevikus on planeeritud reoveepuhastisse juhtida lisaks Vana-Antsla aleviku, Uue-Antsla küla ja Kraavi küla reoveed. Reoveepuhasti uuendamisega väheneb puhastist väljuv reostuskoormus, mis tagab puhtama looduskeskkonna. Projekti kogumaksumuseks on üle 2,1 mln euro KIK toetus sellest on 1,33 mln eurot, ülejäänud osa finantseerisid Antsla vald 390 000 ja AS Võru Vesi. Tegemist keskkonnasõbraliku ja kaugele vaatava investeeringuga.

 

 1. Antsla-Kraavi kergliiklustee rajamine

Kui Kobela ja Antsla vahele valmis kergliiklustee 2016, siis pärast seda oodati pikisilmi linnatänavate rekonstrueerimist. Koostöös maanteeametiga õnnestus lisaks riigimaanteede rekonstrueerimisele projekteerida ka 1,4 km pikkune Antsla-Kraavi vaheline kergliiklustee, mille välja ehitamiseks vald vajalikud 210 000 eurot leidis. Kraavi küla näol on tegemist suurima rahvaarvuga küla, kus liigub väga palju lapsi kooli ja koju. Lisaks on andnud kergliiklustee valmimine tervishoiukriisi ajal täiendava võimaluse väljas liikumiseks ja tegeleda tervisespordiga. Vähem tähtis ei ole ka jalakäijate ja kergliiklejate ohutus.

 

2021. aasta 9. veebruari kella 12.00 -ni, saavad kõik anda toetushääle oma lemmikule.  https://forms.gle/MiVTxgnbJvHGuhkv8

 

Läbi aastate on Aasta Tegu nominendid olnud.

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011