Antsla valla Aasta Tegu

10.02.20

„Antsla Valla aasta tegu 2019" nominendid on:

Keskkütte väljaehitamine Urvaste seltsimajas

Saavutuseks tuleb pidada keskkütte projekti läbiviimist seltsi kasutuses olevas valla hoones. Vanade lagunenud ahjude asemel on nüüd pelletküte ja väärikale majale vastavad radiaatorid. Kõik ruumid on nüüd ühtlaselt soojad ja mugavad kasutamiseks. Enam ei ole vaja miinuskraade öösel jälgida, et vajadusel rutata ahju kütma. Tuleohutus on tagatud. Füüsiliselt on kütmine kergem. Vald kaasfinantseeris omaosaluse projektis. Lisaks liitus projektiga ja tegi soojaks ka raamatukogu ruumid, mis muidu projekti raames poleks toetust saanud.

 

Antsla Gümnaasium - ettevõtlik ja liikumakutsuv

Antsla Gümnaasium on saavutanud tunnustust kogu vabariigis. Kooli uuenduslikku ja mitmekesist tegevust on märgatud erinevates valdkondades, paljud koolid üle Eesti on käinud Antsla koolilt kogemusi saamas.

2019. aastal saavutas Antsla Gümnaasium Haridus- ja Teadusministeeriumi konkursil „Eestimaa õpib ja tänab" kategoorias Aasta haridustegu auhinna "Liikuma kutsuv kool: pilootkoolist mentoriks". Saada  tänapäeval - interneti ajastul õpilased liikuma on omaette saavutus. Meie istuv eluviis viib selleni, et ülekaalulisi õpilasi on väga palju. 

Samuti on Antsla Gümnaasium on osalenud haridusprogrammis Ettevõtlik Kool. Tulemuseks oli 2019. aasta ettevõtliku õppe hõbestandard.

Antsla Gümnaasium osales ka erinevates projektides: Euroopa Komisjoni terviseteemaline konkurss, kus Antsla Gümnaasium valiti üheks parimaks tervist edendavaks kooliks kogu Euroopas tänu meie liikumisvahetundidele. Viie kooli (Kuldre Kool, Osula Põhikool, Tsirguliina Keskkool, Lüllemäe Põhikool, Antsla Gümnaasium) õpikodade loomise projektile rahastuse saamine ning eestvedamine on samuti Antsla Gümnaasiumile märkimisväärseks saavutuseks.

 

Kraavijämm

Kraavijämm on 2019. aastal esmakordselt Mari Vijardi poolt korraldatud muusikalaager. Laager oli mõeldud just vanematele muusikahuvilistele kel juba muusikalisi eelteadmisi, kuna laagris toimus töö iseseisva õppena, mille positiivseks pooleks sai noorte motivatsioon omast tahtest pilli harjutada. Lisaks omaette õppele õpiti palju ka laagrikaaslaste näpunäidete ja ideede põhjal. Graafik oli tihe ja paljudele osalejatele üllatuseks suudeti kolme päevaga esinemisvalmiks õppida 12 lugu ballaadidest pungini. Laager andis muusikahuvilistele noortele võimaluse koos musitseerida, teha midagi meeldejäävat ja leida uusi lahedaid sõpru. Lisaks kohalikele Antsla valla noortele, meelitas laager ligi ka kaugemaid muusikuid. Loodetavasti saab Kraavijämm iga-aastaseks traditsiooniks, mis viib kokku üha rohkem noori muusikuid.

 

Boose järvede ja rannaala puhastamine

Antsla ja lähiümbruse ujumissõpradele oli 2019. aasta tähtsündmuseks Boose Suurjärve ujumiskoha ja rannaala korrastamine. Varasemalt meetrilaiune vetteminekuala on

tänaseks lai, valge liiva ning ujumissillaga meeldiv vabaaja veetmise koht, olles suvemõnude nautijaile väga meelt mööda.

Lisaks rannaala korrastamisele puhastati ja süvendati Boose järvede kanalid. Selle tegevuse läbi paranes tunduvalt järvede veerežiim vähendades järvede kinnikasvamise võimalust.

Rõõmustavad vee-elanikud, kalamehed ja kohalikud inimesed.

 

Meistrite päev ja rongkäik

Meistrite päev toimus 2019. aastal juba kolmandat korda. Korraldajad on osanud igal aastal üllatada  osalejaid millegi uuega.  On toimunud elamusretki piirkonna käsitöömeistrite töökodadesse, põnevate hobidega tegelejate juurde, on korraldatud kontserte, matku ja jalutuskäike, mis on tutvustanud siinset omapärast loodust ja kultuuripärandit.  Mitmed kokkusaamised ja seminarid on elavdanud kohalike toidumeistrite tegevust. Meistrite päeva suursündmuseks on olnud kogu perele suunatud vabaõhuüritused, mille raames on toimunud etendused ja töötoad. Eelmisel aastal  toimunud  värvikas rongkäik pakkus elevust ja rõõmu nii suurtele kui väikestele.

Meistrite päev on tekitanud oma tegevuste kaudu koostöökontakte kohalikus kogukonnas, sest sellist suurt üritust suudetakse korraldada ainult väga paljude inimeste ühise jõul.

 

Kuni 17. veebruari kella 12.00 -ni 2020. aastal, saavad kõik anda toetushääle oma lemmikule. https://forms.gle/YyqrnGxSip4Us6bT8

 

 

Läbi aastate on Aasta Tegu nominendid olnud.

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011