2019. a eelarve eelnõu

5.02.19
Antsla Vallavolikogu 29. jaanuari M Ä Ä R U S nr

 

Antsla valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine I lugemine

 

eelarve seletuskiri

tulude eelarve 2019

tulude eelarve võrdlustabel

kulude eelarve 2019

kulude eelarve võrdlustabel

Vallaeelarve kahe lugemise vahel saab esitada etteppanekuid. Vastavalt Antsla valla põhimäärusele toimub see alljärgnevalt:

Muudatusettepanekud eelarve eelnõusse esitatakse kirjalikult vallakantseleisse pärast I. lugemise lõpetamist. Käesoleval 2019. aastal siis kuni 11. veebruarini (kell 11.00) Vallavolikogu ja vallavolikogu komisjonide poolt tehtavate ettepanekute läbivaatamisel kuulatakse ära vallavalitsuse arvamus.

Eelarve eelnõu muutmise ettepanekule lisab selle algataja põhjendused ja arvestused kavandatavate muudatustega kaasnevate väljaminekute ja nende katteallikate kohta