Vabad töökohad

10.01.18

Antsla Vallavalitsus kuulutab välja konkursi              

MAJANDUSNÕUNIKU   ametikohale

Töö kirjeldus

Majandusnõuniku teenistusülesanneteks on:
-valla hoonete ehitamise, renoveerimise, rekonstrueerimise ja ökonoomse ekspluatatsiooni süsteemi loomine ja juhtimine;

- valla teede ja tänavate ehitus, remont, hooldus,

- valla arendusprojektide ettevalmistamine ja elluviimine;

- vallasisese ühis- ja õpilastranspordi korraldamine;

-valdkondlike hangete korraldamine ja läbiviimine;

(Majandusnõuniku ametijuhend on leitav Antsla valla kodulehel)

Nõudmised kandidaadile

- erialane (majandus, ehitus, ettevõtlus või muu sarnane) kõrgharidus;
- varasem töökogemus majandus või ehitusvaldkonnas;

-  tööks vajalike õigusaktide tundmine;

- kasuks tuleb töökogemus kohalikus omavalitsuses;

- oskus kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;

- hea suhtlemis-, eneseväljendus – ja läbirääkimisoskus;

- algatusvõime, pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime ning soov töötada meeskonnas;
- B-kategooria juhiluba.

Asutus pakub

• võimalusi eneseteostuseks;
• vaheldusrikast tööd;
• meeldivat kollektiivi;
• koolitusi enesetäiendamiseks.
Teenistusse asumise aeg: esimesel võimalusel

CV ja sooviavaldus koos haridust tõendava dokumendi ärakirjaga saata Antsla Vallavalitsusele elektrooniliselt aadressil vald@antsla.ee või postiaadressil F.R.Kreutzwaldi tn 1 Antsla 66403, hiljemalt 28. jaanuariks 2018.

Info telefonil 5232573 või avo@antsla.ee (vallavanem Avo Kirsbaum)