« Tagasi

Kokkuvõte 7. septembril 2016.a toimunud Urvaste ja Antsla valla ühiskomisjoni koosolekult

7. septembril toimunud Urvaste ja Antsla ühiskomisjoni koosolekul sai lõpliku vormi Antsla ja Urvaste valdade liitumislepingu projekt.
Nüüd korraldab Urvaste vallavalitsus rahvaküsitluse, milles küsitakse Urvaste valla elanikelt kas liituda Otepää või Antsla vallaga. Küsitlus saab eeldatavasti toimuma 23.-25. september.
26.septembril toimub Urvaste Vallavolikogu istung, kus tehakse lõplik otsus liitumise kohta.
Kui otsustatakse liituda Antslaga, korraldatakse veel selle aasta jooksul rahvaküsitlus, uue valla nime osas.
Küsitlus toimub Antsla ja Urvaste valdades samaaegselt.