Uudised ja teated

Antsla Vallavalitsus korraldab „Antsla TÜ maa-ala ja lähiümbruse detailplaneeringu" avaliku väljapaneku 03.06.2019-16.06.2019 tööpäeviti Antsla valla administratiivhoones, aadressil F. R....

Antsla TÜ detailplaneeringu avalik väljapanek

Antsla Vallavalitsus korraldab „Antsla TÜ maa-ala ja lähiümbruse detailplaneeringu" avaliku väljapaneku 03.06.2019-16.06.2019 tööpäeviti Antsla valla administratiivhoones, aadressil F. R....

"Teeme Ära" talgupäeval 4. mail 2019. aastal on Antsla jäätmejaam avatud kella 9.00-16.00.

Talgupäeval, 4. mail jäätmejaam avatud kauem

"Teeme Ära" talgupäeval 4. mail 2019. aastal on Antsla jäätmejaam avatud kella 9.00-16.00.

Kogumisringi käigus võetakse elanikelt TASUTA vastu järgmist liiki ohtlikke jäätmeid: eterniit, vanad päevavalgustuslambid, elavhõbedat sisaldavad jäätmed, akud ja patareid, vanad ravimid,...

Ohtlike jäätmete kogumisring Antsla valla territooriumil toimub 27. aprillil 2019.

Kogumisringi käigus võetakse elanikelt TASUTA vastu järgmist liiki ohtlikke jäätmeid: eterniit, vanad päevavalgustuslambid, elavhõbedat sisaldavad jäätmed, akud ja patareid, vanad ravimid,...

Keskkonnaamet teatab, et Keskkonnaministri 27.03.2019 käskkirjaga nr 1-2/19/271 on algatatud määruse „Võru maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine" menetlus, mida viib läbi...

Võru maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine

Keskkonnaamet teatab, et Keskkonnaministri 27.03.2019 käskkirjaga nr 1-2/19/271 on algatatud määruse „Võru maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine" menetlus, mida viib läbi...

5. aprillil tähistatakse üle Eesti Asutava kogu sünniaastapäeva. Just sel päeval möödub 100 aastat Eesti Vabariigi esimese demokraatliku esinduskogu valimisest....

Asutav Kogu 100

5. aprillil tähistatakse üle Eesti Asutava kogu sünniaastapäeva. Just sel päeval möödub 100 aastat Eesti Vabariigi esimese demokraatliku esinduskogu valimisest....

Antsla Vallavalitsus võtab vastu taotlusi tolmutõrje tegemiseks kloriididega (nn "soolatamine") valla teelõikudel, mis asuvad eluhoonete vahetus läheduses. Taotluste viimane esitamise tähtaeg on...

Kruusateede soolamine

Antsla Vallavalitsus võtab vastu taotlusi tolmutõrje tegemiseks kloriididega (nn "soolatamine") valla teelõikudel, mis asuvad eluhoonete vahetus läheduses. Taotluste viimane esitamise tähtaeg on...

Tartu Annelinna päästekomando meeskonnavanem Raul Suits meenutab üht kevadist ohtlikku kulupõlengut, mida Tartu lähistel kustutamas käidi. „Saime väljakutse kuivati kõrvale ehitatud laohoone...

Säde ees, häving taga

Tartu Annelinna päästekomando meeskonnavanem Raul Suits meenutab üht kevadist ohtlikku kulupõlengut, mida Tartu lähistel kustutamas käidi. „Saime väljakutse kuivati kõrvale ehitatud laohoone...

Teeme Ära talgupäeva eestvedaja Tarmo Tüür ütles, et tänavuse talgukevade raames saame kõik kaasa aidata lisaks laulu- ja tantsupeo juubeliaasta õnnestumisele ka oma elukeskkonna – omaenda elu...

Alanud on talgukevad ja talgute kirjapanek!

Teeme Ära talgupäeva eestvedaja Tarmo Tüür ütles, et tänavuse talgukevade raames saame kõik kaasa aidata lisaks laulu- ja tantsupeo juubeliaasta õnnestumisele ka oma elukeskkonna – omaenda elu...

  11. märtsist kuni 13. maini saavad kõik hajaasustupiirkonnas elavad inimesed esitada taotlusi erinevateks elu-olu parendavateks tegevusteks: * majapidamises joogivee kättesaadavuse...

HAJAASUSTUSE PROGRAMM 2019

  11. märtsist kuni 13. maini saavad kõik hajaasustupiirkonnas elavad inimesed esitada taotlusi erinevateks elu-olu parendavateks tegevusteks: * majapidamises joogivee kättesaadavuse...

  20. märtsil kell 15:00 - 17:00 tutvustab Maanteeamet Antslat läbivate riigiteede rekonstrueerimise projekti avalikkusele. Projekti dokumentatsiooniga on võimalik tutvuda...

Antslat läbivate riigiteede rekonstrueerimine

  20. märtsil kell 15:00 - 17:00 tutvustab Maanteeamet Antslat läbivate riigiteede rekonstrueerimise projekti avalikkusele. Projekti dokumentatsiooniga on võimalik tutvuda...

Eesti Külaliikumine Kodukant alustas 2018. aasta oktoobris hanke "Vabatahtlike rakendamise koostöömudeli testimine hoolekandesüsteemis ja üle-eestiliselt rakendatava koostöömudeli...

Võrumaal ja Põlva vallas on avanenud kandideerimine vabatahtlikuks seltsiliseks

Eesti Külaliikumine Kodukant alustas 2018. aasta oktoobris hanke "Vabatahtlike rakendamise koostöömudeli testimine hoolekandesüsteemis ja üle-eestiliselt rakendatava koostöömudeli...

Segaolmejäätmeid kogub Antsla vallas kuni 01.aprillini 2019.a AS Ragn-Sells Pärast seda kogub segaolmejäätmed AS Eesti Keskkonnateenused. Alates 1. aprillist 2019. a on Antsla valla...

Antsla vallas vahetub segaolmejäätmete vedaja

Segaolmejäätmeid kogub Antsla vallas kuni 01.aprillini 2019.a AS Ragn-Sells Pärast seda kogub segaolmejäätmed AS Eesti Keskkonnateenused. Alates 1. aprillist 2019. a on Antsla valla...

Alates 1. märtsist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor. Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.   Eesmärgi...

Kohaliku omaalgatuse programm 2019 kevadvoor on avatud

Alates 1. märtsist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor. Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.   Eesmärgi...

Antsla valla 2020. a  eelarves antakse kohalikele elanikele võimalus otsustada, milleks kasutada 15 000 eurot.   Täida ankeet ja esita oma ettepanek hiljemalt 14. märtsiks...

2020.a kaasava eelarve ideevoor

Antsla valla 2020. a  eelarves antakse kohalikele elanikele võimalus otsustada, milleks kasutada 15 000 eurot.   Täida ankeet ja esita oma ettepanek hiljemalt 14. märtsiks...

Antsla saun on 2. märtsil suletud. Seda seoses võistluste toimumisega kooli spordisaalis. Saun avatud 3. märtsil.

Teade saunalistele

Antsla saun on 2. märtsil suletud. Seda seoses võistluste toimumisega kooli spordisaalis. Saun avatud 3. märtsil.

Antsla vallavalitsus tunnustas 23. veebruaril 2019. a toimunud Eesti Vabariigi sünnipäevaaktusel  2018. aasta tublimaid. Valiku tegemine esitatud kandidaatide seast ei olnud komisjonil...

Antsla vallavalitsus tunnustas

Antsla vallavalitsus tunnustas 23. veebruaril 2019. a toimunud Eesti Vabariigi sünnipäevaaktusel  2018. aasta tublimaid. Valiku tegemine esitatud kandidaatide seast ei olnud komisjonil...

Eesti Vabariik 100 Eesti Sõjamuuseum Antsla Vallavalitsus PRESSITEADE 21. veebruar 2019   Soomusrong „Wabadus" jõuab Antslasse Täna, 21. veebruaril jõuab Eesti...

Soomusrong „Wabadus“ jõuab Antslasse

Eesti Vabariik 100 Eesti Sõjamuuseum Antsla Vallavalitsus PRESSITEADE 21. veebruar 2019   Soomusrong „Wabadus" jõuab Antslasse Täna, 21. veebruaril jõuab Eesti...

Eesti Maaelu Arengukava programmperioodil 2014-2020 on üheks toetusmeetmeks Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus, kust on võimalik taotleda 15 000 eurot. Aprillis avaneb...

Väikepõllumehi toetatakse 15 000 euroga

Eesti Maaelu Arengukava programmperioodil 2014-2020 on üheks toetusmeetmeks Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus, kust on võimalik taotleda 15 000 eurot. Aprillis avaneb...

Tulenevalt RMK poolt kehtestatud kõrgendatud avaliku huviga (KAH) alade töökorraldusest teavitame Teid RMK poolt planeeritavatest töödest riigimetsamaal Antsla linnaga piirnevas riigimetsas. ...

Teade RMK poolt plaanitavatest raietest Antsla linna puhkemetsas / Infopäev 27. veebruar

Tulenevalt RMK poolt kehtestatud kõrgendatud avaliku huviga (KAH) alade töökorraldusest teavitame Teid RMK poolt planeeritavatest töödest riigimetsamaal Antsla linnaga piirnevas riigimetsas. ...