Uudised ja teated

« Tagasi

Teade kodanikeühendustele ja noortele

Antsla vallavalitsus ootab taotlusi projektitoetuse raames rahastatavatele tegevustele.
Vallavalitsus toetab kindla eesmärgi saavutamisele suunatud, peamiselt ühekordset ühenduse või noort poolt elluviidavat tegevust või tegevuste kogumit.
Projekti- ja tegevustoetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus, mis esitatakse vallavalitsusele  hiljemalt 20. novembriks 2017 a.
Seejuures peab taotlejal olema esitatud aruanne eelmise perioodi kohta. Viimast muidugi juhul kui jooksval perioodil (2017.a) toetust saadi.

Taotlusi võivad esitada ka vallas elavad noored. Noored saavad taotlusi esitada jooksvalt, st alates 20. novembrist k.a kuni 2018. aasta teise pooleni või kuni jätkub eelarvelisi vahendeid.
Projektitoetuse, st üritustoetuse puhul on toetuse ülempiir 700 eurot.  Noorteprojekti puhul on toetuse ülempiir 200 eurot.
Toetuse taotlemise täpsema korra ja taotlemise vormid leiab Antsla valla veebilehelt: www.antsla.ee/eeskirjad-ja-korrad2

Taotlused palun esitada elektrooniliselt (digitaalselt allkirjastatuna) vald@antsla.ee või paberkandjal vallavalitsuse postiaadressil: Antsla Vallavalitsus, F. R. Kreutzwaldi 1 Antsla linn 66 403 Antsla vald