Uudised ja teated

« Tagasi

Teade – tasuta ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumine kuni 31.12.2018

AS Võru Vesi annab teada, et vastavalt AS Võru Vesi nõukogu 14.05.2017 otsusele pikendati Antsla ja Kanepi vallas liitumistasuta liitumise perioodi kuni 31.12.2018 tingimusel, et tasuta liitumise saavad kliendid, kes on esitanud liitumistaotluse enne 30.06.2018 ja ehitanud välja kinnistupealsed torustikud ning sõlminud AS-iga Võru Vesi teenuslepingu hiljemalt 31.12.2018.

Liitumistasuta liitumine tähendab liitujale, et tema käest ei võeta liitumistasu. Kinnistupealsete torustike projekteerimise ja ehitamise kulud tuleb ikkagi kanda liitujal.

Liitumiseks tuleb vee-ettevõttele esitada esmalt liitumistaotlus. Liitumise kohta täpsem informatsioon AS Võru Vesi kodulehelt www.voruvesi.ee, tel: 782 8334, e-post: voru.vesi@voruvesi.ee (http://voruvesi.ee/kliendile/uuele-liitujale/).

Alates 01.01.2019 kehtib kõigis AS Võru Vesi tegevuspiirkondades liitumistasu.

Liitumistasu arvutatakse vastavalt Konkurentsiameti poolt 22.09.2015 kooskõlastatud AS Võru Vesi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumistasu arvutamise metoodikale. Liitumistasu sisaldab vee-ettevõtja poolseid kulutusi, mis on tehtud võimaldamaks kinnistul liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga, näiteks liitumispunkti ja ühendustorustike väljaehitamine. Kehtiva metoodika järgi arvutatakse igale kinnistule eraldi liitumistasu, vastavalt tehtud investeeringute maksumusele.

 
Marko Tolga
arendusjuht
AS Võru Vesi
Tel: 782 8330
Mob: 520 0708