Uudised ja teated

« Tagasi

Antsla Vallavalitsus kuulutab välja konkursi VALLASEKRETÄRI ametikohale

Töö kirjeldus

Vallasekretäri ametiülesanneteks on:

- valla töö järjepidevuse tagamine;

- vallakantselei juhtimine;

- vallavalitsuse asjaajamise ja dokumendiringluse korraldamine;

- vallavolikogu, vallavolikogu komisjonide, vallavalitsuse ja valla ametnike poolt algatatavate õigusaktide eelnõude õigusaktidele vastavuse ja seadusandlusele vastavuse kontrollimine, eelnõude koostamine;

-  vallavalitsuse poolt sõlmitavate lepingute, kokkulepete jt juriidilist jõudu omavate dokumentide kontrollimine ning vajadusel nende koostamine;

- valla esindamine kohtus.

 

Nõudmised kandidaadile

- kandidaat peab vastama „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 55 toodud vallasekretärile esitatavatele nõuetele;

- „Avaliku teenistuse seaduse" § 14 ja §15 esitatud nõuetele.

Loe edasi http://antsla.kovtp.ee/vabad-tookohad