Uudised ja teated

« Tagasi

ANTSLA VALLAVALITSUS KUULUTAB VÄLJA KONKURSI SOTSIAALTÖÖ PEASPETSIALISTI ametikohale

Töö kirjeldus

Sotsiaaltöö peaspetsialisti teenistusülesanneteks on:
• kohalikule omavalitsusele õigusaktidega pandud sotsiaalküsimustega seotud ülesannete täitmise ja valdkonna teenuste osutamise korraldamine;
• sotsiaalvaldkonna riikliku seadusandluse tundmine ja valla vastava valdkonna õigusaktide koostamine;
• valla sotsiaalvaldkonna eelarvete ettevalmistamine ja eraldatud vahendite sihtotstarbelise kasutamise eest vastutamine;
• eestkosteasutuse töö korraldamine ja valla esindamine kohtus sotsiaalhoolekande küsimustes;
• sotsiaalvaldkonna arengutegevuse projektide koostamine ning elluviimine;
• vallakodanike nõustamine sotsiaalhoolekandelistes küsimustes.

Nõudmised kandidaadile

• sotsiaaltööalane kõrgharidus või kesk-eri haridus ning vähemalt kolmeaastane töökogemus avaliku teenistuse sotsiaalvaldkonnas (riigiasutus või kohalik omavalitsus);
• süvateadmiste omamine sotsiaaltöö valdkonnas;
• orienteerumine oma teenistusvaldkonda ja kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivates õigusaktides;
• ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitsemise oskus;
• hea suhtlemis-, eneseväljendus – ja läbirääkimisoskus;
• algatusvõime ja loovus, pingetaluvus, empaatiavõime, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime ning soov töötada meeskonnas;
• B-kategooria juhiluba.

Asutus pakub

• võimalusi eneseteostuseks;
• vaheldusrikast tööd;
• meeldivat kollektiivi;
• koolitusi enesetäiendamiseks.

Teenistusse asumise aeg: esimesel võimalusel

CV ja sooviavaldus koos haridust tõendava dokumendi ärakirjaga saata Antsla Vallavalitsusele elektrooniliselt aadressil vald@antsla.ee või postiaadressil F.R.Kreutzwaldi tn 1 Antsla 66404, hiljemalt 05. juuliks 2017.

Info telefonil 517 2897 või merike@antsla.ee (vallavanem Merike Prätz)