Uudised ja teated

« Tagasi

Antsla Vallavalitsus kuulutab välja konkursi majandusnõuniku ametikohale

Töö kirjeldus

Majandusnõuniku teenistusülesanneteks on:
-valla hoonete ehitamise, renoveerimise, rekonstrueerimise ja ökonoomse ekspluatatsiooni süsteemi loomine ja juhtimine;

- valla teede ja tänavate ehitus, remont, hooldus,

- valla arendusprojektide ettevalmistamine ja elluviimine;

- vallasisese ühis- ja õpilastranspordi korraldamine;

-valdkondlike hangete korraldamine ja läbiviimine;

 vt täpsemalt http://antsla.kovtp.ee/vabad-tookohad