Uudised ja teated

« Tagasi

Antsla Vallavalitsus kuulutab välja konkursi LASTEKAITSESPETSIALISTI ametikohale

Töö kirjeldus

Lastekaitsespetsialisti ametiülesanneteks on:

- lastekaitsetöö korraldamine Antsla vallas;

- sotsiaalvaldkonna seadusandluse tundmine ning lastekaitsega seonduvate õigusaktide eelnõude

koostamine;

- lastele ja lastega peredele suunatud riiklike ning kohalike toetuste ja teenuste korraldamine;

- valla esindamine kohtus lastekaitse küsimustes;

- eestkosteasutuse rollist tulenevate tööülesannete täitmine;

- laste ja lastega perede nõustamine.

Nõudmised kandidaadile

- kõrgharidus sotsiaaltöö erialal (soovitatav spetsialiseerumisega lastekaitsele) või selle

omandamine (vähemalt III kursus);

- valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine;

- vastavus avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud nõuetele;

- head koostöö- ja suhtlemisoskus ning soov töötada meeskonnas, hea algatusvõime ja loovus,

kohusetunne, pingetaluvus, otsustus- ja vastutusvõime, empaatiavõime,

- eesti keel kõrgtasemel;

- head arvutikasutamise oskus;

- B-kategooria juhiluba.

Kasuks tuleb:

- ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitsemise oskus;

- vähemalt kolmeaastane töökogemus avaliku teenistuse sotsiaalvaldkonnas (riigiasutus või kohalik

omavalitsus);

Asutus pakub

- võimalusi eneseteostuseks;

- vaheldusrikast tööd;

- meeldivat kollektiivi;

- koolitusi enesetäiendamiseks.

Teenistusse asumise aeg: 02. jaanuar 2018. a

CV ja sooviavaldus koos haridust tõendava dokumendi ärakirjaga saata Antsla Vallavalitsusele

elektrooniliselt aadressil vald@antsla.ee või postiaadressil F.R.Kreutzwaldi tn 1 Antsla 66404,

hiljemalt 17. detsembriks 2017. a.

Info telefonil 5290722 või kersti@antsla.ee (sotsiaaltöö peaspetsialist)